Setkání budoucích prvňáčků

Setkání prvňáčků

V úterý 3.6. se sešli budoucí prvňáčci a jejich rodiče ve vestibulu naší školy. Byly jim představeny jejich budoucí třídní učitelky, které si pak děti s rodiči odvedly do tříd. Tam proběhly pohádkové dílny s námětem Zvířátek a petrovských. Během pohádky budoucí školáci poznávali domácí zvířata, zpívali jejich řečí, hráli si na ně, sestavovali obrázky a i např. stavěli loupežnický dům. Všichni byli velmi šikovní, ve škole se jim líbilo a v září se těší na další setkání se svojí paní učitelkou.

Setkání budoucích prvňáčků

Dopis_budouci_prvnaci_2014
Tradiční setkání budoucích prvňáčků s jejich budoucími spolužáky a paní učitelkami bude letos v úterý 3.6. od 16:00 hod.
Pozvánku dostanou všichni přijatí prvňáčci dopisem adresovaným na trvalé bydliště, které jste uvedli při zápisu. Zároveň v zásilce rodiče najdou i informační dopis o výuce v 1. třídě a ti, kteří si nevyzvedli osobně rozhodnutí o přijetí, i tento dokument.
Těšíme se na osobní setkání, které však pro děti není povinné, a pokud se nemůžete zúčastnit, není třeba se omlouvat.

Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Žáci jsou v seznamech uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu.

Přijatí žáci a žáci, kteří žádali o odklad a již doložili obě požadovaná potvrzení, si vyzvednou rozhodnutí o přijetí, nebo odkladu osobně v kanceláři školy ve dnech 25.2. 2014 od 16:00 do 18:00 hod nebo 26.2. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin. Prosíme, nechoďte si pro rozhodnutí v jiné dny a hodiny. Rozhodnutí, která si nevyzvednete, Vám zašleme obyčejnou poštou na adresu trvalého bydliště, kterou jste uvedli při zápisu.

Žáci, kteří žádali o odklad a dosud obě potvrzení nedoložili, musí tak učinit nejpozději do 31.5. 2014. Rozhodnutí o odkladu jim bude vydáno až po dodání obou potvrzení (doporučení ped.-psychologické poradny a vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa – dle obtíží dítěte). Do té doby bude správní řízení přerušeno.

Žákům, kteří nebyli přijati, zašleme rozhodnutí poštou. Pošta vloží do schránky doručenku, a pokud si zásilku adresát nevyzvedne do 10 dnů, pošta zásilku vhodí do schránky a zásilka se považuje za doručenou. Do 15 dnů od doručení rozhodnutí máte právo se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím FZŠ prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty UK Praha.

PaedDr. Blanka Janovská
Ředitelka školy

Žáci, kteří NEBYLI přijati

A 13
B 3
C 3
E 12
H 1
H 2
H 3
H 5
H 8
CH 1
CH 7
I 1
I 11
I 5
J 10
J 12
J 3
J 9
K 12
K 14
K 16
K 18
K 4
R 4

Žáci, kteří dosud nedoložili žádost o odklad oběma potvrzeními (musí tak učinit nejdéle do 31.5. 2014)
B 2
B 6
C 2
CH 4
CH 5
CH 6
I  7
K 13

Žáci, kteří žádali o odklad a doložili už oběma potvrzeními
E 8
E 13
G 3
G 5
G 12
H 9
I 3
I 8
J 7
K 6

Žáci, kteří byli přijati –  seznam najdete zde – Žáci PŘIJATÍ

Zápis do 1. tříd 2014

zápis2014_čtvrtek

Zápisu ve znamení zimních olympijských her přálo i počasí, takže jsme lyžovali, sáňkovali, stříleli v biatlonu, skákali z můstků i hráli hokej, zatímco venku ležel opravdový sníh :-).
Zároveň naši žáci provedli své budoucí kamarády svým muzeem starožitností a vysvětlili jim, jak který přístroj fungoval a k čemu ho naši předci používali.

Zápis_pátek

Zápis do 1.ročníku pro šk. rok 2014/15

Zápis do 1. tříd se koná ve dnech 23. a 24. 1. 2014
Škola bude pro Vás otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1.9. 2007 a 31.8. 2008 v doprovodu svých zákonných zástupců.
Děti narozené po 1.9. 2008 přinesou k zápisu doporučení pedagogicko- psychologické poradny k předčasnému nástupu do 1. třídy.

Pokud chcete žádat o odklad, je také dobré přinést s sebou již k zápisu doporučení ped.-psychologické poradny. Dle novely zákona je třeba dodat i vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte). Oboje musíte, pokud žádáte o odklad, dodat nejpozději do 31.5. 2014. Upozorňujeme, že udělení odkladu na naší škole neznamená přijetí v následujícím roce (při dalším řízení o přijetí stále platí stejná kriteria tj. spádová oblast a sourozenci v naší škole).

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice

Pokud nemůžeme všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, postupujeme podle těchto pravidel:
Přednostně přijímáme žáky,
– kteří bydlí ve spádové oblasti – spádovost podle trvalého bydliště rodiče/žáka je třeba doložit (OP rodiče, potvrzení o trvalém pobytu…) – spádová oblast naší školy: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách
– kteří již mají u nás ve škole sourozence

Téma letošního zápisu je ještě tajemstvím, můžeme však prozradit, že půjde jako vždy o cestu školou, na které čekají děti zábavné úkoly. Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky 1. stupně a vedení školy.

Den otevřených dveří a dílny pro rodiče

Nezapomeňte na Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. ročníku, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá, který se ve školním roce 2013 – 14 koná v úterý 19. listopadu od 17:00 hodin.

O týden později v úterý 26.11. 2013 v 17:00 si mohou rodiče přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče.

Na akce není třeba se přihlašovat.
Další informace o přijímání prvňáčků se dozvíte zde

19.11. se Vám ve vestibulu zároveň představí i keramická díln Sananim viz Keramická dílna