Kdo jiný?

image (16)Naše škola je zapojena do celostátního projektu, KDO JINÝ?,  který probíhá pod záštitou organizace ČLOVĚK V TÍSNI.

Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady.

Letošním tématem byly menšiny. Žáci z parlamentu 2.stupně se rozhodili natáčet film o dětech, které mají asistenta. Máme  pocit, že role asistenta je někdy nepochopená, a proto bychom chtěli udělat osvětu.

Zúčastnili jsme se několika setkání se zpojenými týmy z ostaních škol. Diskutujeme s odborníky a natáčíme. V červnu by měl být film hotový. Chtěli bychom ho promítnout dětem, učitelům i rodičům, kteří budou mít zájem. Film by měla doprovázet i malá  výstava ve vstupní hale školy, držte nám palce,  za náš  tým Petra Rajtrová

Příběhy bezpráví – beseda se Zuzanou Wienerovou

pí WienerováJako každoročně se žáci 2.stupně pod vedením paní učitelky Rajtrové zapojili do programu Příběhy bezpráví. Letos jsme se věnovali emigraci lidí z komunistického Československa.  Podařilo se nám získat kontakt na paní Zuzanu Wienerovou. Žáci z 8. a 9. tříd se v hodinách dějepisu předem seznámili se životem jejího manžela Jana. V pátek 25.11. 2016 se podívali na dokumentární film Železná opona a poté jim paní Wienerová poutavě vyprávěla příběh svůj a svého manžela. Celý článek

Čtenářský klub

logolinkŘíká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?
 Logo_Fin_čtkluby

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu dvou let pracovat spolu s dalšími devíti pražskými základními školami. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u dětí, které doma nemluví česky, případně zda mohou čtenářské kluby pomoci jejich zdokonalování češtiny. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR a běží v období 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

V naší škole se od října 2016 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem z prvního stupně, z nichž část tvoří děti s odlišným mateřským jazykem. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).
Celý článek

Jeden svět na školách

New folder
Tak jako každý rok se naše škola zúčastnila v listopadu projektu Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách. Žáci 8. a 9. tříd se vždy společně s pozvaným hostem podívají na vybraný dokument z našich moderních dějin a potom následuje beseda s pamětníkem událostí.

Letos byla tématem okupace Československa v srpnu 1968. Tentokrát se nám podařilo pozvat pamětnice hned dvě – paní Hradečnou a paní Věru Pytlíčkovou, babičku jednoho z našich žáků. Obě jsou dcery politických vězňů 50. let a členky Klubu politických vězňů.

Žáci tentokrát zhlédli dobový filmový týdeník č. 38, který bezprostředně odráží reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy. Dále se podívali na dokument Karla Strachoty o událostech srpna 1968 „U nás pomáhaly tanky“, který zachycuje vzdor vůči okupantům a následnou rezignaci národa, Nakonec se ještě promítal emotivní snímek „Ticho“  z r. 1969, ve kterém  dobovou píseň B. Mikoláška doprovázejí záběry Jana Palacha na nemocničním lůžku a statisíců účastníků jeho pohřbu. Poté vyprávěly pamětnice své zkušenosti nejen ze srpna 1968, ale i z období před a po srpnu.

Žáci dokázali téměř dvouhodinový pořad velmi pozorně sledovat, ptali se na vše, co je zajímalo a následně hodnotili kladně zejména to, že slyšeli osobní zkušenosti pamětníků. Nejvíce oceňovali, že obě pamětnice nebyly zahořklé a dokázaly o svých trpkých zkušenostech hovořit bez záště, s nadhledem, a navíc velmi poutavě. Chtěli bychom proto oběma ještě jednou poděkovat.

Projekt FACING the FUTURE – Erasmus+

Co je logo erasmus+Erasmus+?
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 a navazuje na úspěšný Program celoživotního učení, Mládež v akci a další vzdělávací programy.

Jak se zapojila naše škola?
Naše škola spolupracuje v rámci Projektů spolupráce , a to
v klíčové akci 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, která podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů.
Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů.
Spolu s finskou základní školou v Helsinkách a řeckou základní školou v Athénách jsme připravili projekt s názvem FACING the FUTURE (Čelem k budoucnosti).

Projekt je určen pro žáky 2. stupně a poběží do května 2016. Vybrali jsme žáky současných 6. a 7. tříd, kteří se v průběhu projektu v menších skupinách zapojí postupně do různých aktivit.
Projekt je zaměřen na vnímání budoucnosti jako možnosti vlastního rozvoje, zkoumání dopadu životního stylu na budoucnost žáků a v neposlední řadě samozřejmě na vytvoření příležitostí poznat nové přátele a navázat kontakty s mládeží v partnerských zemích.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?
– Nejrůznější aktivity ve společném digitálním prostředí (Google maps, VoiceThread, video, fotostory, blogování….) s cílem poznat životní styl dětí v partnerských zemích a jejich vnímání vlastní budoucnosti.

– Aktivity, které připraví podklady pro vytvoření společné počítačové hry, která bude jedním ze závěrečných výstupů projektu.

– Účast na třech společných setkáních vybraných zástupců ze všech partnerských škol (5 z každé školy na každém ze zahraničních setkání) na podzim 2015 v Praze, v zimě 2016 v Athénách a na jaře 2016 v Helsinkách.

Spolupráce se studenty ALTO university v Helsinkách, kteří budou mít na starosti vytvoření počítačové hry a vedení 3 workshopů k vývoji počítačové hry v rámci společných setkání v Praze, Athénách a Helsinkách.

Webová stránka projektu: www.facing-the-future.com

Návštěva v Aténách, leden 2016

Návštěva Helsinek, duben 2016

Facebooková stránka: Erasmus Athens Helsinki Prague