AJ 1.A, 1.C (Krš.)

13. 5.

Pokračujeme v 6. lekci. Cvičíme slovíčka – viz odkazy a nově fráze: I wash my face. I wash my hair. I brush my teeth. I brush my hair. Děti by měly frázím alespoň rozumět a umět je mimicky ukázat.

Domácí úkol: učebnice s. 61 – kromě zakroužkování umět všechna slovíčka říkat

písnička Early in the morning

písnička Bathtime song

procvičování slovíček

procvičování slovíček hry

AJ 2.D

24. 3.

Opakovali jsme názvy místností a poslouchali a dramatizovali příběh Listen uč. s. 32.

Poslouchali říkanku na s. 33 – fráze: Where is……? Is it in…..?

Domácí úkol – prac. list s příběhem – rozstříhat, správně nalepit do sešitu a umět přečíst

Activity book s. 30 a 31 – úkolů je víc, protože kvůli volnu ztratíme dvě hodiny AJ

příběh – Listen

AJ 2.B (Krš.)

24. 3.

Začali jsme 5. lekci – místnosti v domě, písnička It´s lunchtime.

Poslouchali jsme příběh Television (uč. s. 32)

Doporučuji procvičit online:

slovní zásoba

slovní zásoba hra

slovní zásoba hra 2

písnička

Domácí úkol: AB s. 28 a 65 – rozstříhat kartičky, příběh -pracovní list – rozstříhat, nalepit do sešitu a číst

AJ 1.A, 1.C (Krš)

25. 3.

V ŽK a modrém sešitě najdete výsledky krátkého poslechového testu z minulé hodiny. Pokud dítě získalo méně než 8 bodů, znamená to, že by potřebovalo AJ více cvičit.

Shrnuli jsme učivo probrané ve 4. lekci a zhodnotili svou práci.

Začali jsme 5. lekci – slovní zásoba: věci k oslavě narozenin.

Domácí úkol: pouze ústní – s pomocí rodičů nebo počítače cvičit novou slovní zásobu. Můžete využít níže uvedené odkazy.

obrázkový slovníček

pexeso

čísla

písnička It´s my birthday