Doplnění zájezdu do Anglie-Hastings/8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
ještě je možnost doplnit výukový zájezd do Hastings dvěma až čtyřmi žáky z 5. – 7. ročníku. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na adrese: marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz
Podrobnější informace Vám ráda sdělím na schůzce ve škole.
Marcela Kloudová

Obvodní kolo Matematické olympiády 5. ročník

Doporučené

Skvělých výsledků dosáhli žáci 5. ročníku v obvodním kole matematické olympiády. Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast i těm, kteří se neumístili.

Úspěšnými řešiteli se stali:
1.místo Vik Lukáš
1.místo Chráska Jonáš

14.místo Pospíšil Matěj
19.místo Sršeň Vojtěch
19.místo Kopřiva Matěj

Konference Oborových dnů 2019

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Poslední dva dny prvního pololetí školního roku 2018/19 jsme tradičně věnovali konferenci oborových dnů. Žáci ze všech oborů měli příležitost ukázat, čemu se v oborovém týdnu věnovali, co se dozvěděli a naučili. Celý článek

Skvělý výsledek v testování SCIO

Doporučené

Skvělou zprávou je, že v naší škole máme žákyně, které dosáhly v testování SCIO 9. ročníku nejlepšího výsledku v kraji. Anna Krejčíková 9.A v testu obecných studijních předpokladů (OSP) a Timea Kroftová 9.B z matematiky. GRATULUJEME!

Ocenění

Celkové výsledky školy najdete zde .

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

I letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Výstava „Proletí 100letí“

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Zveme všechny na procházku naším vestibulem, kde kolem košaté lípy vystavuje 1.stupeň výsledky své práce z tematického týdne „Proletí 100letí“. Přečtěte si, jak se dříve žilo, oblékalo, čím jezdilo, kdo z Čechů se proslavil, projděte nejbližší okolí školy na modelech budov. Na listech lípy najdete přání, která naší republice napsaly všechny děti. Věříme, že výstava zaujme.

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

Týdenní plán 5.D na 25. 2. – 1.3.

ČJ – skloňování a pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen, stupňování příd.jm., mluvnické kategorie; DDÚ na 4.3. promyslet na sloh vlastní text; DDÚ – 4.ČTL do 1.4.

M – sčítání a odč. desetin.č. a zlomků se stejným jmenovatelem, grafy, slovní úlohy; rýsování pláště kvádru

ČJS – po – projektový den Stavíme Národní divadlo

st – Vesmír – prezentace Jonáše a Vojty

čt – návštěva ND

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2018

5.C – ŠVP

5.A,5.D

Pokračování v učivu 3.lekce – part D – My school

Procvičování probrané slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s časopisem RR – „Different countries, different schools“ – práce s textem – čtení, překlad, nácvik správné výslovnosti,poslechové cvičení,  diskuse

Práce s AB – Poslechová cvičení

5.A – Příprava na projekt „My school“.

5.D – Prezentace projektů „My school“

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2019

Hry a aktivity na procvičení učiva 5.lekce – At the Park – hračky, dopravní prostředky

Opakování – barvy, číslovky

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťala“ – práce s textem, tvoření vět

Nová slovní zásoba „Parts of the Body“

Aktivity na procvičení nových slovíček.Kontrola práce v AB i šk.s.

Upozornění pro rodiče:

Musela jsem čekat, dokud si nenapíší shrnující test 4.lekce všechny děti, které chyběly. Zítra, tj. v pátek 22.2. dostanou děti testy domů k opravě. Příští týden budu kontrolovat opravdu chyb,  stejně tak podpis jednoho z rodičů. Děkuji za spolupráci.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2019

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – příprava na shrnující test (budeme psát příští týden)

Prezentace mini book – Cheese by….

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťalka“

Příprava na domácí úkol –  2.A,2.B,2.C, 2.D  AB (str.27)

2.D – vytvořit mini book „Books by…“ (AB str.71)

Příští týden si vyberu školní sešity, AB i portfolia – bude probíhat kontrola

2.C

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Příběh „Soup“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Práce s activity book – opakování probraného učiva

Příprava na domácí úkol – Mini book.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2018

Opakování – barvy, hračky, číslovky

Pokračování 3.lekce – Tvary – procvičování ústní formou

Příprava na domácí úkol (AB str.22,23)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťala“.

Příští týden proběhne kontrola práce v Activity book