Doplatek – Výukový zájezd do Hastings (8.6.-16.6.2019)

Doporučené

Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky naší školy – 15.4. bude uveřejněna podrobná informace o výši a způsobu zaplacení doplatku za výukový zájezd do Hastings! Celý článek

Pražské poetické setkání 2019 – 2.stupeň

Doporučené

I letos se na naší škole konalo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 38 recitátorů z 2. stupně. Výběr všech textů, které zazněly, byl velmi zdařilý.  Pro porotu bylo velmi těžké vybrat ty, kteří by měli postoupit do obvodního kola.
Do obvodního kola postoupili: Celý článek

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 4. – 5.4. 2019

Doporučené

Ředitelství FZŠ profesora Otokara Chlupa otvírá pro školní rok 2019/2020 čtyři první třídy s kapacitou 4 x 24 žáků, tj. celkem 96 žáků. 
Pokud nebudeme moci všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, budeme postupovat podle kritérií zveřejněných na školním webu od 1.9. 2018 a prezentovaných na Dni otevřených dveří 22.1. 2019.

Zápis do 1. tříd se bude konat  ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodina a v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hod.. Na pořadí, ve kterém děti zapisujeme, nezáleží. Můžete přijít, kdy se Vám to hodí, a není třeba se objednávat.

Kriteria a další informace:
Celý článek

Doplnění zájezdu do Anglie-Hastings/8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
ještě je možnost doplnit výukový zájezd do Hastings dvěma až čtyřmi žáky z 5. – 7. ročníku. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na adrese: marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz
Podrobnější informace Vám ráda sdělím na schůzce ve škole.
Marcela Kloudová

Konference Oborových dnů 2019

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Poslední dva dny prvního pololetí školního roku 2018/19 jsme tradičně věnovali konferenci oborových dnů. Žáci ze všech oborů měli příležitost ukázat, čemu se v oborovém týdnu věnovali, co se dozvěděli a naučili. Celý článek

Skvělý výsledek v testování SCIO

Doporučené

Skvělou zprávou je, že v naší škole máme žákyně, které dosáhly v testování SCIO 9. ročníku nejlepšího výsledku v kraji. Anna Krejčíková 9.A v testu obecných studijních předpokladů (OSP) a Timea Kroftová 9.B z matematiky. GRATULUJEME!

Ocenění

Celkové výsledky školy najdete zde .

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

I letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

4. A Týdenní plán 25. – 29. 3. 2019

ČJ – procvičování i/y v koncovkách podst. jmen RŽ a RS (bude testík). Podstatná jména rodu mužského – vzory, rod životný a neživotný. Práce s textem.

M – jednotky času – procvičování (testík), jednotky délky. G – souřadnice bodu, obvod a obsah čtverce a obdélníku, úhlopříčky. Matematická soutěž KLOKAN.

ČJS – Vl -vodstvo ČR (řeky, vodní nádrže), D – život v českých zemích po husitských válkách, Př – ekosystém les, rostliny našich lesů.

26. 3. Návštěva výstavy ohrožených živočichů (20 Kč – většina dětí už zaplatila)
29. 3. Školní kolo Butovického zvonečku.

Týdenní plán 5.B 25. – 29.3. 2019

ČJ
mluvnice: koncovky shoda podmětu a přísudku, koncovky přídavných jmen, skloňování zájmena já (mě x mně)
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: každé úterý práce s podvojným deníkem, text od známého autora

M
aritmetika
– matematická soutěž Klokan, desetinná čísla (+,-), římské číslice, rovnice (x,y,váhy)
geometrie
– druhy trojúhelníků, rýsování trojúhelníků (zda je možné či nemožné je sestrojit)

ČJS
vesmír
– úvod do tématu, budoucí TDÚ (planety)
historie
– pokračování v tématu 1. světová válka

TDÚ
2.4. čtenářské bingo
2.4. prezentace planet

DDÚ
27.5. nakreslit obrázek jednoho ze tří filmů z filmového festivalu, poté je odešlu do soutěže, která probíhá do konce května

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 29.3.

pokusy – odevzdat 5.4. (pracovní list ve třídě)

Akce
25.3. výstava fotografií (Nové Butovice/Photo centre v rámci výtvarné výchovy)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 9 hodině, návrat na oběd
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 9 hodině, návrat na oběd
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
29.4. hvězdárna Petřín
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 8 hodině, návrat na 5.hodinu AJ
30.4. program první pomoc
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod v 8:00 od školy, návrat na 4.hodinu AJ
1.5. státní svátek – středa
8.5. státní svátek – středa

13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina ve škole
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 25.-29.3.2019

Český jazyk
– nová látka – podmiňovací způsob a spisovné tvary slova by, druhy číslovek, skloňování číslovky dva, tři
– procvičování – shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – obsah a objem + převod jednotek, vlastnosti trojúhelníků (výška, ramena, základna, odvěsna, přepona)
– procvičování – sčítání a odčítání desetinných čísel, rovinná geometrie (postup konstrukce a její zápis, sestrojení trojúhelníku na základě zadaných kriterií), pojmenování a měření úhlů pomocí úhloměrů
– stále průběžně opakujeme – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování států západní Evropy, nová látka – severní Evropa
– Dějiny – opakování první světové války, T. G. Masaryk

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
1.4. Prevence (Vztahy a sexuální výchova)
1.-12.4. Sběr papíru na parkovišti školy
8.-12.4. Čtvrtletní písemné práce z Čj a M
15.4. Kostel na Stodůlkách (vzdělávací program Kostel a Velikonoce)
25.4. Placení zálohy na školní výlet ve výši 1500 Kč
2.5. Výlet do elektrárny Temelín a Písek
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

5.C TÝDENNÍ PLÁN 25.3. – 29.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: holý/rozvitý podmět, nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět a shoda přísudku s několikanásobným podmětem

– opakování učiva: koncovky příd. jmen měkkých/tvrdých/přivlastňovacích, vyjm.slova,

ktg podst.jmen, ktg sloves, slovní druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 40-48 U: str. 60-67, 71, 75-80 PS BD: str.8, 33-39

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,13,14); čtení z deníků páťáka

– práce s textem: výpisky k ČJS (Marie Terezie a Josef II.)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 10.5. vypracovat: 2.kulturní list a 5.čten.  list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: práce s daty, aritmetický průměr, grafy

– zlomek a desetinné číslo; rovnice (Děda Lesoň, Hadi, sl.úlohy, šipk. grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvoucif. číslem, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PSI str.29-32,36-40 PSII str. 19,23-26 U:str. 36-39,44-51,80-83 Poč.:str.29-32,52-56

ČJS

– EVROPA: Střední Evropa – vypracování souhrnného prac.listu

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie a Josefa II.

HV: zpěv vybrané písně – tř.kolo a výběr zástupců na šk.kolo But. zvonečku

– možnost doprovodu na hudební nástroj, možnost zpěvu ve dvojicích/skupině

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: výroba výzdoby k zápisu 1.tříd na téma: Vesmír

ICT: Excel – vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor