Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2019/2020

Doporučené

Uchazeči přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – seznam přijatých uchazečů
Uchazeči, jimž byla školní docházka odložena na rok 2020/2021 – seznam uchazečů s odklady

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 89 dětí, o zbylých 7 volných míst se losovalo.
Do losování bylo vloženo 10 kódů dětí, které splňovaly kritérium č. 2, a z nich bylo vylosováno 7 dětí k doplnění do počtu 96.
Losování proběhlo dne 11. dubna 2019 v 8:00 hodin ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 za přítomnosti ředitelky základní školy PaedDr. Zuzany Majstrové , zástupce zřizovatele Mgr. J. Šafira a předsedy Školské rady Ing. Martina Rejzla.

V Praze dne 15. 4. 2019 PaedDr. Zuzana Majstrová,ředitelka školy

Setkání předškoláků – Pro přijaté děti se uskuteční 3 setkání Škola nanečisto ve dnech 21.5., 28.5. a 4.6. 15:30-16:30 hod. Doporučujeme zúčastnit se všech tří setkání. V době posledního setkání dětí tj. 4.6. v 15:30-16:30 hod se zároveň bude konat první třídní schůzka rodičů, kde se dozvíte všechny potřebné informace ohledně nástupu do 1. třídy.

Důležité!! – Informace k zaplacení doplatku zájezdu do Anglie-Hastings

Doporučené

Vážení rodiče,
v pátek 12.4. přinesou děti v žákovské knížce informace k platbě doplatku zájezdu do Anglie.
Platit budete na účet školy, škola pak přepošle celou částku najednou na účet Student Agency.
V pokynech, které jsou v ŽK, najdete: Celý článek

Důležitá informace – zájezd do Anglie 8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
znovu připomínáme důležitou informaci – V případě, že se školního zájezdu do Hastings účastní student, který nemá české/slovenské občanství a nepochází ze států EU, musí s sebou mít vyplněný a potvrzený formulář z příslušného cizineckého úřadu. Toto potvrzení budeme kontrolovat před odjezdem autobusu!!!! Kdo nebude mít potvrzený formulář (a samozřejmě platný pas ještě nejméně půl roku po návratu do ČR), nebude s námi moci odjet.
Vzor potvrzení, které si vyzvednete Celý článek

Konference Oborových dnů 2019

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Poslední dva dny prvního pololetí školního roku 2018/19 jsme tradičně věnovali konferenci oborových dnů. Žáci ze všech oborů měli příležitost ukázat, čemu se v oborovém týdnu věnovali, co se dozvěděli a naučili. Celý článek

Skvělý výsledek v testování SCIO

Doporučené

Skvělou zprávou je, že v naší škole máme žákyně, které dosáhly v testování SCIO 9. ročníku nejlepšího výsledku v kraji. Anna Krejčíková 9.A v testu obecných studijních předpokladů (OSP) a Timea Kroftová 9.B z matematiky. GRATULUJEME!

Ocenění

Celkové výsledky školy najdete zde .

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

I letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

TP 23. 4. – 26. 4.

V pondělí 29. 4. nás čeká autorské čtení. Tuto středu 24. 4. je nutné informovat organizátory: kdo se bude účastnit a název jeho díla.

ČJ

 • Úvod – Přísudek
 • Dílna čtení – čtenářský deník vybírám v pátek 26. 4.
 • Čtení s porozuměním

M

 • V úterý opět vybírám pracovní sešity z matematiky po kapitolu „Dělitelnost“ – týká se těch, kteří neodevzdali minulý týden v pořádku!!
 • Kombinatorika, statistika

ČJS

 • Ústní opakování neživé přírody
 • Živá příroda – rostliny
 • V pátek – dokončení a dotvoření měsíčního projektu ekosystémy (kamínky, jehličí, mech, listy, bavlnky, látky, dřevo, papír, špejle, lepenka, barvy, krepový papír atd.)

ICT

 • Powerpoint a vyhledávání na internetu – referáty ČjS

TV

 • Pokud bude vhodné počasí, PŮJDEME JIŽ VEN
 • Kopaná = fotbal

VV

 • Intuitivní malování – malba křídou

DDÚ:

Angličtina 5.BCD – Křížová

V týdnu po Velikonocích ani v týdnu od 29.4. nebude minitest.

Volný čas – slovíčka, přítomný čas prostý – kladné a záporné věty (učebnice str. 44-45)

5.CD ČT 25.4. a 5.B PÁ 26.4.: mít vyplněnou str. 35 v pracovním sešitě (kromě poslechu) + mít napsaná slovíčka 4C

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

Angličtina 4.ABD – Křížová

4.BD ÚT 24.4. a 4.A ST. 25.4.: souhrnný test z 5. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

PÁ 26.4.: odevzdat projekt My City + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky z 6. lekce)

Do PÁ 26.4.- Pokud jste ještě neodevzdali portfolio nebo pokud za něj chcete získat lepší známku, máte možnost ho (znovu) odevzdat ke kontrole.

V týdnu od 29.4. nebude minitest.

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

Angličtina 2.D – Křížová

Psali jsme test ze 4. lekce. Hledali jsme velikonoční obrázky a slovíčka („Easter hunt“). Kontrolovala jsem dětem pracovní sešity – kromě dvoustrany 28-29 by mělo být hotovo vše do str. 37.

DÚ: dokončit str. 36 a 37 v PS

Příště: začneme 5. lekci – místnosti v domě

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

Matematika pro 3.D

Žáci 5.D připravili hodinu matematiky pro 3.D. Sami navrhli a namalovali matematická prostředí autobusů, hadů, pavučin, bilandu, pyramid a slovní úlohy. Vždy měli připravenou jednoduchou, středně těžkou a těžší variantu, někdy i bonus. Třeťákům vysvětlili zadání a pomáhali jim při úspěšném řešení. Za každé zvládnuté kolo mohli získat bod. Nikdo nezískal maximum 19 bodů, ale všichni dosáhli do třetí, horní hranice bodů. Ty pak vyměnili za sladnou odměnu. Nakonec se vzájemně pochválili za dobrou spolupráci.

Učíme třeťáky matiku

Týdenní plán 5.D na 23. – 26.4.

ČJ – Pravopis vlastních jmen, druhy zájmen a číslovek a jejich skloňování; (DDÚ) – možnost číst vlastní text na Autorském čtení – do 24.4.; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – Sč., odč. a nás. deset.č., nás. a děl. 10, 100, převod na zlomky, slovní úlohy s letopočty; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem krychle, kvádru, měření úhlů a rýsování daných úhlů

ČJS – st – Opakovací test – 1.svět. v.; opakování o vesmíru; vytvoření pracovních skupin na ŠvP a zadání evropské země – referátu