Nová organizace družiny

Vážení rodiče,
školní rok 2009/10 začneme v novém prostředí. Prostory budou pro většinu dětí, ale i vychovatelek nové, organizace školní družiny jiná, pro děti i rodiče z FZŠ Fingerova v mnohém dojde ke změnám, např. ve vyzvedávání dětí.

Čas k vyzvednutí bude víceméně neomezený, nechceme určit pár minut, během kterých své dítě můžete vyzvednout, ale chceme Vám vyjít vstříc tak, jak bylo zvykem v budově Chlupova.  Znamená to, že si pro své dítě můžete přijít kdykoliv během odpoledne (mimo úterý).  Kde děti jsou, bude označeno na nástěnce – třída, zahrada, hřiště, popřípadě poznámkou – třídy spojeny, děti převedeny apod.

Dále prosazujeme názor, že děti se mohou na rozdíl od vyučování v době trávení času v ŠD navštěvovat v jiných odděleních, a proto se může stát, že při vyzvednutí bude Vaše dítě zrovna u kamaráda v jiné třídě nebo na jiné činnosti (hry…). Poté Vás pí vychovatelka vyzve k trpělivosti, protože musí Vaše dítě z jiného oddělení vyvolat. Prolínáním ve třídách vedeme děti k samostatnosti, kamarádství s mladšími i staršími dětmi a tomu, aby si odpoledne opravdu odpočinuly a nebyly omezovány pobytem pouze v jedné třídě.

Zájmové kroužky během odpoledne vedou učitelky školy, kroužky jsou zpoplatněné a mohou se jich zúčastnit i děti družinové (tato situace je nová pro děti z FZŠ Fingerova). Děti z družiny které se kroužku zúčastní jsou odváděny i přiváděny vyučujícím daného kroužku. Časový harmonogram a odesílání na kroužky si koordinují vychovatelky samy.

Volným dnem, kdy odpoledne nejsou kroužky, je úterý. Tento den využíváme k delším vycházkám, výletům a akcím. Proto počítejte s tím, že v tento den mohou být  děti od 14,00 – 15,30 dále od školy a pokud potřebujete dítě vyzvednout v tuto dobu, informujte o tom předem pí vychovatelku, která Vaše dítě nechá v jiném oddělení a na nástěnku Vám sdělí ve kterém.

Chápeme, že vyřešení mnohých situací nám ukáže čas, proto prosíme o pochopení, pokud nastane malý zmatek. Vše je pro většinu z nás i Vás nové. Budeme se snažit, aby se děti cítily v novém prostředí jako „doma“.

Přivítáme jakékoliv pozitivní, ale negativní připomínky, náměty. Vše směřujte k vychovatelkám Vašeho oddělení nebo vedoucí vychovatelce.

Vedoucí vychovatelka: Jana Mrňová,  mail JanaMrnova@seznam.cz.

Další informace najdete v sekci Mimoškolní činnost –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*