Výuka Aj v budoucím 1. ročníku

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.
v 1. – 2 ročníku se na naší škole vyučuje anglický jazyk 1 hodinu týdně. Cílem výuky v prvním ročníku je navodit dobrý vztah k předmětu a umožnit dětem seznámení se základní slovní zásobou a jednoduchými gramatickými strukturami. Důraz klademe na poslech, učení aktivními metodami (říkačky, písničky, hry) a položení základů správné výslovnosti. Ve 2. ročníku k tomu přistupuje čtení a psaní prvních slov a kratších audio-orálně připravených vět. Výuka je vedena co nejvíce v jednoduché angličtině, nároky na porozumění se zvyšují postupně.

V 1. ročníku mají rodiče možnost zvolit si výuku rodilou mluvčí. Výuka bude vedena pouze v angličtině, proto doporučujeme tuto variantu jen dětem, které takovou zátěž zvládnou (např. už základy angličtiny znají, jsou nebojácné, samostatné…). Zároveň upozorňujeme na to, že v angličtině bude i většina komunikace s rodiči. Během roku budeme sledovat, jak děti na výuku reagují, a v případě potřeby navrhneme přesuny.

Konečné rozhodnutí o zřízení skupin záleží na počtu přihlášených a přijatých dětí, v dalším roce je možno složení skupin přehodnotit. Jelikož jde o nadstandardní přístup, žádáme rodiče o finanční dar 600,- Kč za pololetí, který pokryje zvýšené náklady školy.

Formuláře na volbu buď výuky rodilou mluvčí, nebo českou učitelkou dostanete na sportovním odpoledni pro předškoláky.
Pokud byste formulář náhodou ztratili, popřípadě se odpoledne nezúčasníte, můžete si jej stáhnout zde Formulář na volbu výuky Aj v 1. ročníku
PROSÍME, VRAŤTE vyplněný formulář do 30.6. do školy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*