Zápis do 1. tříd 2012/13

Vážení rodiče,
dle novely školského zákona Vás bude škola o výsledku přijímacího řízení do 1. tříd informovat takto:

1) u zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pí učitelky zapíší na lístek, který si pečlivě uschovejte
2) nejpozději do 20. února bude ve vitríně před školou a na školních webových stránkách vyvěšen
seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

(sledujte webové stránky, jakmile bude přijímací řízení uzavřeno, výsledky budou na webu,
netelefonujte prosím proto do školy dříve)

3) seznam bude vyvěšen po dobu 15 dní, v této době se můžete odvolat proti nepřijetí, popř. nepovolení odkladu
4) zákonní zástupci uchazečů, jejichž výsledek řízení bude:
a) přijat, si mohou vyrozumění o přijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy ve dnech 28. 2. 2013 od 16:00 do 18:00 h nebo 29. 2. 2013 od 13:00 do 16:00 h, popř. 1. 3. 2013 od 14:00 do 16:00 h, pokud si vyrozumění nevyzvednete osobně, bude Vám zasláno poštou obyčejným dopisem
b) nepřijat nebo odklad zamítnut, dostanou vyrozumění poštou do vlastních rukou
c) povolen odklad, si vyzvednou vyrozumění o odkladu po dodání a zpracování všech potřebných materiálů (vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa), která je potřeba dodat nejpozději do 31. 5. 2013

V Praze dne 11.1.2013 PaedDr. Blanka Janovská
ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*