Aj Maj 4.C 22.4.

V tomto týdnu budou hlavním tématem druhy televizních pořadů, později rozšíříme o druhy časopisů, literárních děl…
Gramatické učivo stále zahrnuje zejména procvičování přítomného času prostého při vyjadřování opakované, pravidelné činnosti, kladné i záporné věty, otázky, krátké odpovědi, důraz je kladen na zvládnutí 3.os č.j. Dále procvičujeme časové údaje – at 4, on Mondays, at weekends, in May, in the morning… (I go swimming on Mondays. He likes shopping. Do you play tennis this week? When do you play tennis? He goes home at 4 every day….)

DÚ Na pon 29.4.: opakovat slovíčka lekce 6 a věty. AB str. 55/4, dokončit str. 56 (začneme ve škole, nedělejte napřed!!!)

Watch and learn:
What do kids in UK watch every day? TV channel for children in UK
Today is Monday song
7 days in a week rap
Seasons rap

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*