Hodnotící tabulky, váha známek

Hodnocení pololetní práce
ppp poster
titulní strana 5% termín odevzdání 5%
rozsah 10% rozměry 10%
zdroje 10% zdroje 10%
text v bodech 20% autorizace 5%
grafická úprava 10% grafická úprava 20%
prezentace ve třídě 30% obrázky, grafy, tabulky s doprovod.textem 20%
obrázky 10% prezentace ve třídě 20%
termín odevzdání 5% mimořádný výtvarný počin 10%
herbář písemná práce
termín odevzdání 5% termín odevzdání 5%
rozsah 20% rozsah 10%
kvalita zpracování rostlin 20% členění do kapitol, obsah 10%
popis rostlin 20% úvod 20%
data a místa sběru 20% závěr 20%
autorizace 10% zdroje 10%
obal herbáře (desky) 5% příloha 10%
titulní strana 5%
tisk 10%

Co se známkuje?
druh hodnocení    váha známky
pololetní práce    9
zkušební test    5
souhrnný test    7
opravný test    5
ústní zkoušení    7
referát    3
práce v hodině    3
mozková rozcvička    3
domácí úkol dobrovolný    5
domácí úkol povinný    5
pracovní list    5
laboratorní práce    5
sešit    3

známky se uzavírají ke dni
konání pedagogické rady

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*