Přírodopis 8 2013-2014

Přírodopis 8.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma ČLOVĚK – ANATOMIE ORGÁNU nebo ORG.SOUSTAVY do 6.1.2014

2.pololetí: téma ČLOVĚK A ZDRAVÍ do 2.6.2014

Příklady pro inspiraci:

Bulimie a anorexie (včetně orthorexie, drunkorexie), Vliv anabolik na tělo sportovce, První pomoc při úrazu např.zlomeninách, Civilizační choroby např.obezita, rakovina, diabetes, vysoký krevní tlak a nemoci srdce…, Péče o chrup- zubní kaz, Nedostatek a nadbytek vitamínů, Alergie, Sport a zdraví, Alkohol a nikotin- volně prodejné drogy, Vliv drog na organismus, Plánované rodičovství, AIDS, Žloutenka, Páteř správně a nesprávně zkroucená, Lidská plemena, Kriminalistika (daktyloskopie, rekonstrukce podoby z kosterního materiálu…, Slavné osobnosti medicíny a jejich dílo, Alternativní medicína, Léčivé rostliny a jejich použití, Mumifikace přirozená a umělá, ….

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok vydání nebo internet www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prací viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*