Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Žáci jsou v seznamech uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu.

Přijatí žáci a žáci, kteří žádali o odklad a již doložili obě požadovaná potvrzení, si vyzvednou rozhodnutí o přijetí, nebo odkladu osobně v kanceláři školy ve dnech 25.2. 2014 od 16:00 do 18:00 hod nebo 26.2. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin. Prosíme, nechoďte si pro rozhodnutí v jiné dny a hodiny. Rozhodnutí, která si nevyzvednete, Vám zašleme obyčejnou poštou na adresu trvalého bydliště, kterou jste uvedli při zápisu.

Žáci, kteří žádali o odklad a dosud obě potvrzení nedoložili, musí tak učinit nejpozději do 31.5. 2014. Rozhodnutí o odkladu jim bude vydáno až po dodání obou potvrzení (doporučení ped.-psychologické poradny a vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa – dle obtíží dítěte). Do té doby bude správní řízení přerušeno.

Žákům, kteří nebyli přijati, zašleme rozhodnutí poštou. Pošta vloží do schránky doručenku, a pokud si zásilku adresát nevyzvedne do 10 dnů, pošta zásilku vhodí do schránky a zásilka se považuje za doručenou. Do 15 dnů od doručení rozhodnutí máte právo se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím FZŠ prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty UK Praha.

PaedDr. Blanka Janovská
Ředitelka školy

Žáci, kteří NEBYLI přijati

A 13
B 3
C 3
E 12
H 1
H 2
H 3
H 5
H 8
CH 1
CH 7
I 1
I 11
I 5
J 10
J 12
J 3
J 9
K 12
K 14
K 16
K 18
K 4
R 4

Žáci, kteří dosud nedoložili žádost o odklad oběma potvrzeními (musí tak učinit nejdéle do 31.5. 2014)
B 2
B 6
C 2
CH 4
CH 5
CH 6
I  7
K 13

Žáci, kteří žádali o odklad a doložili už oběma potvrzeními
E 8
E 13
G 3
G 5
G 12
H 9
I 3
I 8
J 7
K 6

Žáci, kteří byli přijati –  seznam najdete zde – Žáci PŘIJATÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*