Informační list pro školní rok 2014/15 2.stupeň

Ředitelka školy: PaedDr. Blanka JANOVSKÁ, tel. : 235 51 31 17, e-mail: b.janovska@fzs-chlupova.cz

Zástupkyně ředitelky pro admin. činnost : Mgr. Libuše CHARVÁTOVÁ tel. : 235 51 73 27

Zástupkyně ředitelky pro ped. činnost: PaedDr. Zuzana MAJSTROVÁ, tel. : 235 51 73 27

Sekretariát školy: Pavlína Bláhová, tel. : 235 51 73 27

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A Margita Balharová (2.patro Ž)
6. B Petra RAJTROVÁ (2. patro Ž)
6. C Ondřej VÁCLAVEK (2.patro Ž)
7. A Lucie KRÁČMAROVÁ (1. patro Z)
7. B Irina SHEVKUNOVÁ (1. patro Ž)
8. A Milena MARIAŠOVÁ (2. patro Ž)
8. B Marcela KLOUDOVÁ (2.patro Ž)
9. A Ivan PETR (2. patro Ž)
9. B Eva HAJZNEROVÁ (1. patro Z)

M = modrá chodba, Ž = žlutá chodba, Z = zelená chodba, O = oranžová chodba

Učitelé anglického jazyka na 2. stupni: Zuzana MAJSTROVÁ, Sabina PEJSAROVÁ, Lucie RICHTROVÁ, Milena MARIAŠOVÁ, Marcela KLOUDOVÁ

Výchovné poradkyně pro 2. stupeň: Andrea KROFTOVÁ

Protidrogový koordinátor: Jolana KOHOUTOVÁ

Koordinátor ICT: Jan HELIKAR

Školní jídelna:

hospodářka: Renata BEZDĚKOVSKÁ, tel. : 235 51 73 26
Odhlašování obědů telefonicky na čísle 235517326 nebo email jidelna@fzs-chlupa.cz nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny. Oběd musí být odhlášen do 8,00 hodin příslušného dne.

Příchod a odchod žáků z budovy školy:

Příchod žáků je od 7,40 do 7,55 hodin. Budova se zamyká v 8,00 hodin. Při příchodu v průběhu vyučování nutno zvonit na zvonek hlavního vchodu. V průběhu vyučování může žák opustit školu pouze na písemnou žádost rodičů = propustka (lze vyzvednout v recepci nebo stáhnout na webu školy – viz další bod). V případě indispozice žáka si jej rodiče po telefonickém upozornění musí osobně vyzvednout.

Žáci, kterým skončilo vyučování, popřípadě se naobědvali, musí opustit školu. Není možné, aby se zdržovali v šatnách či dokonce po chodbách školy, kde nemůžeme zajistit jejich bezpečnost.

Jedinými prostorami, kde mohou žáci trávit čas polední přestávky, popřípadě čekat na kroužek, jsou knihovna a školní klub. Ve školním klubu i knihovně je zajištěn dozor dospělého, ale aktivity nejsou organizované. Klub je určen k relaxaci podle výběru žáků (v klubu nejsou počítače, ale je zde mnoho spol. her, stavebnic, stolní fotbálek…). K vypracovávání dom. úkolů, popřípadě dalšímu studiu je určena studovna (část školní knihovny), k práci na počítačích je vyhrazena část knihovny s počítači. Do všech ostatních prostor není v době mimo vyučování a v době polední přestávky žákům vstup dovolen. Pokud bude chtít vaše dítě klub či knihovnu využívat, musí při první návštěva přinést souhlas zákonných zástupců. V prostoru vstupní haly (nikoli ale u skříněk) mohou čekat děti pouze v případě, že jsou ukázněné, tyto prostory nejsou určeny k dlouhodobému čekání na rodiče apod. V případě nevhodného chování mohou být z těchto prostor žáci kdykoli vykázáni.

Omlouvání nepřítomnosti žáka:

Žák se první den nepřítomnosti (nejpozději však do 48 hodin) omlouvá na telefonním čísle 235 51 73 27. Po příchodu žáka do školy se omlouvá písemnou omluvou v žákovské knížce.

Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel. Na více dní uvolňuje žáka ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů (žádost se podává 14 dopředu na předepsaném formuláři, který si rodiče vyzvednou u třídní učitelky, popř. si stáhnou na našich webových stránkách www.fzs-chlupa.cz v sekci dokumenty, v níž si můžete stáhnout i prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti, tabulku „stav učebnice“, povolení k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, propustku z vyučování, přihlášku do jídelny a přihlášku do družiny, posudek zdravotní způsobilosti žáka…).

Další aktuální organizační informace v průběhu roku vždy najdete na webových stránkách www.fzs-chlupa.cz v sekci Zpravodaj pro rodiče a v sekci Vaší třídy.

Termíny prvních třídních schůzek:

1.9. 2014 v 9,00 hod pro 1. třídy
16.9.2014 v 17,30 h pro 2. – 9. třídy

Termíny prázdnin

Podzimní: 27. + 29.10. 2014
Vánoční: 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Pololetní: 30.1.2015 (vysvědčení 29.1.2015)
Jarní: 23.2. – 1.3.2015
Velikonoční: 2.4. +3.4. 2015
Letní: 30. 6. – 31. 8. 2015
Ředitelská volna: 30.10. a 31.10. 2014

Konec školního roku: 30. 6. 2015 (úterý)

Začátek dalšího školního roku: 1. 9. 2015 (úterý)

Ředitelka školy PaedDr. Blanka Janovská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*