Erasmus+ Vzdělávání učitelů

earsmus+ logo

 

 

 

Projekt Sebevzděláváním učitelů ke kvalitnější výuce  je schválen na dva školní roky 1.9. 2014 – 31.8. 2016. Je určen pro učitele Aj a Nj na naší škole. Je financován z evropského programu Erasmus+.

V prvním období vyjedou 4 učitelé Aj. Ve druhém období ještě další 2 učitelé Aj a dva učitelé Nj.

Našimi hlavními tématy, ve kterých se chceme dále vzdělávat, je kromě všeobecného vylepšení komunikace v angličtině a němčině a obecného metodického rozvoje zejména oblast CLIL a využití  ICT ve výuce cizích jazyků.
Účastníci kurzů budou vkládat své postřehy, zkušenosti a nabyté zkušenosti, o které se chtějí podělit s dalšími učiteli naší školy na školní intranet tak, aby byly všechny poznatky i materiály přístupné všem učitelům cizího jazyka na škole.
Postupně chceme zkušenosti zapracovat do Švp tak, že vytvoříme krátkodobé CLIL projekty pro každý ročník, které budou korespondovat s výukou v dalších předmětech (Čjs, M, Př, Děj, Ov apod).

2015/16

V prvním období – ve školním roce 2014/15 vyjeli celkem 4 učitelé Aj na dvoutýdenní metodické kurzy do Velké Británie. Ve druhém období ještě čeká výjezd další 2 učitele Aj a dva učitele Nj.

Našimi hlavními tématy, ve kterých se chceme dále vzdělávat, je kromě všeobecného vylepšení komunikace v angličtině a němčině a obecného metodického rozvoje zejména oblast CLIL (Content and Language Integrated Learning = vyučování témat jiných předmětů v angličtině) a využití  ICT ve výuce cizích jazyků.

Účastníci kurzů vkládají své postřehy, zkušenosti a materiály, o které se chtějí podělit s dalšími učiteli naší školy, na školní intranet tak, aby byly všechny poznatky i materiály přístupné všem učitelům cizího jazyka na škole.

Postupně zkušenosti zpracováváme do krátkých CLIL projektů, které pilotně ověřujeme přímo v hodinách Aj (1. a 2.stupeň) a Čjs (1.stupeň). Naším cílem je připravit lekce, které budou korespondovat s výukou v dalších předmětech (Čjs, M, Př, Děj, Ov apod) a budou se vyučovat v angličtině, ideálně se širším využitím digitálních technologií.

Realizace:
CLIL ve 4.C

CLIL ve 4.A

CLIL 8.AB Shakespeare

CLIL – Craft 5.A
CLIL_animals

CLIL_jobs_obr

CLIL-toy

obr_Shakespeare

Vyzkoušeli jsme i výuku v angličtině v rámci týdne Oborových dnů a zařadili dva obory s využitím metody CLIL. V oboru Americké svátky se děti setkaly hlavně se zdroji v angličtině, zpracovávaly je pak česky.  Obor Facing the Future týkající se práce na digitální hře byl náročnější a celá projektová práce probíhala pouze v angličtině. Počítáme s pravidelným zařazováním oborů vyučovaných v cizím jazyce i v dalších letech.

V příštím roce 2016/17 bychom chtěli vyzkoušet spolupráci jazykového a odborného učitele při výuce volitelných předmětů. Předběžně počítáme s kooperací vyučujících předmětů Aj a Zeměpisu nebo přírodopisu.

Koordinátorka projektu PaedDr. Zuzana Majstrová s pí učitelkou Mgr. Marcelou Kloudovou představily projekt učitelům z celé ČR na monitorovacím semináři Touha poznávat dne 16.6. 2016:
Prezentace-sebevzdelanim-ucitelu-ke-kvalitnejsi-vyuce

Konečným cílem po proškolení učitelů, pilotáži vytvořených lekcí a vyzkoušení různých forem CLIL ve výuce je zařazení CLIL v nejlépe vyhovující formě přímo do Školního vzdělávacího programu, a to na 1. i 2. stupni od šk. roku 2017/18.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*