18. 4. – 22. 4.

Tento týden se nadále seznamujeme se zájmeny a budeme zájmena skloňovat. V P.S. str. 51-52. Také budeme i nadále opakovat látku o slovesech. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 8/. Prověřím znalost řad vyjmenovaných slov. Vypracovaná slohová cvičení byla velmi zdařilá. Účastníme se akce autorského čtení Staň se spisovatelem pořádané příští týden jako čtenáři i posluchači.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, v dělení dvojciferným dělitelem. Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování /učebnice str. 26- 27/ a sčítání desetinných čísel /učebnice str. 28- 30/
Napíšeme písemné opakování, kde se objeví písemné násobení trojciferným činitelem a dělení dvojciferným dělitelem, novější látka – zlomky a desetinná čísla: převod z desetinného zlomku na desetinné číslo, řazení dle velikosti, výpočet zlomku z daného čísla, řešení příkladu typu „myslím si číslo“ a rýsování, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.
V dějepisu probíráme Tvář Československé republiky a napíšeme si opakování z probrané látky, kterou si děti již zopakovaly a připravily se na písemku, takže přesně vědí, co je čeká, a mohou se ji učit. Opravili jsme písemné opakování z minulých hodin i úkoly v pracovním sešitu, ze kterého bude písemka. Dále se budeme seznamovat s událostmi před 2. sv. válkou.
V zeměpisném učivu budeme i nadále prověřovat umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu, budeme přiřazovat informace o státech ke správnému státu.
V příštím týdnu proběhnou konzultace v úterý a ve středu19. – 20. 4. od 14 30 do 17 00 a vybírám doplatek na školu v přírodě.
Zájemci, kteří potřebují, se mohou zapsat na recepci, navíc bude třídní schůzka před již blížícím se odjezdem na školu v přírodě 21. 4. ve čtvrtek od 17 30 do 18 00, kde dovyberu peníze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*