AJ 5.A. (Běh) – týden 6.-10.3., 2017

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 6.-10.3.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 4 –doděláme si poslechová cvičení v pracovním sešitě; podíváme se na video o sportech, které jsou populární v anglicky mluvících zemích ve srovnání se sporty v České republice; zazpíváme si písničku.
  2. V úterý 7.3. si zkontrolujeme domácí úkoly a opakujeme si přítomný čas prostý (present simple tense) v kladné a záporné větě formou slovní hry.
  3. Opakujeme si tvorbu otázky v přítomném čase prostém formou slovních her a mini-testem či 5-minutovkou.
  4. Ke konci týdne začneme pracovat na školním projektu “Volný čas”. Podrobnější informace o projektu, kritéria hodnocení projektu a užitečnou slovní zásobu a vazby si děti nalepí a napíšou do A4 sešitů.

Homework (due Tuesday, March 7 –úterý 7.3.2017):

  1. Děti si vypracují v pracovním sešitě všechna cvičení na str. 40-41. Na některých cvičeních jsme již pracovali ve škole. Poslechové cvičení na stránce 41 si společně vypracujeme ve škole.
  2. Děti si mají napsat slovíčka z Unitu 4 –Culture, Sports, Your project do sešitu.
  3. Děti si mají opakovat tvorbu otázky v přítomném čase prostém (viz učebnice str.47). Bude mini-test či 5-minutovka.
  4. Dobrovolný úkol na čtvrtek 9.3.: Děti samostatně vytvoří na známky krátký komiksový příběh v angličtině na téma “volnočasové aktivity” do sesitu (cca 6-9 konverzačních scének/ obrázků).

Přeji všem pěkné jarní dny,

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*