Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Procvičujeme přítomný čas prostý – present simple – ve všech osobách – věty kladné, záporné i otázky a odpovědi na ně. V učebnici je to lekce 4B a 4C – děti mají za úkol si zapsat přes víkend slovíčka 4C a učit se je – příští týden budeme psát testíky každou hodinu – gramatický (present simple – všechny osoby kromě 3. os. j. č.- takže v testu nebudou koncovky – s u sloves a pomocné sloveso does) a na slovní zásobu 4C. Pouze do – do not – otázky a kladné věty: např. I like sushi./You don´t go out every day./We have Maths today./ We don´t have P.E./ They play the violin. They don´t play football./ Do you speak Italian?/ When do you go to sleep? apod.
Děti tvořily projekt ve škole – psaly o tom, co se děje od rána do večera ve vybraném dni v týdnu v jejich rodině. Moc se všem povedly! Někteří dokáží bez problému napsat třicet vět i více!! V příštím týdnu budeme kromě krátkých testíků na max. 10 minut pokračovat v procvičování přítomného času – po jarních prázdninách už budou testíky na všechny osoby včetně 3.os. jednotného čísla! (do-don´t/does-doesn´t)!
Krásný týden přeje MKLoudová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*