AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –týden 20.-24.3.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Během jarních prázdnin v týdnu 13.-17.3.2017 je škola zavřená. S dětma se tedy uvidíme ve škole od pondělka 20.3.2017.

Pracovní sešity (Activity Books) a A4 sešity: Oznamuji, že jsem si od dětí ve 4.A. a 4.C. vysbírala pracovní sešity (Actvity Books) a A4 sešity. V A4 sešitech kontroluji napsané opravy z Testu 4.  V pracovních sešitech průběžně kontroluji vypracovaná cvičení k Unitu 5. Navíc od některých dětí ze 4.D. jsem si vysbírala A4 sešity, ve kterých dodatečně kontroluji napsané opravy z Testu 4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.3.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Projekt „My town“ (aneb „My dream town“) -na projektu budeme pracovat ve škole. Každé dítě bude na projektu pracovat samostatně. Cílem projektu je, aby si děti procvičily popis obrázku s novou slovní zásobou a slovními vazbami z Unitu 5 a rozšířily si slovní zásobu o další názvy budov, míst ve městě  a dopravních prostředků. K tomuto projektu si v úterý 21.3. děti mají přinést nakreslené město na jedné polovičce A4 nebo A3 výkresu. Na obrázku města by děti měly pojmenovat názvy budov a dopravních prostředků. Inspiraci děti mohou najít v učebnici na str. 29, kde je také nakreslené město. Na druhou polovičku výkresu (hned vedle nakresleného obrázku města) budeme ve škole psát věty anglicky. V hodinách při práci na projektu děti budou mít k dispozici slovník a tablet k vyhledávání nových slovíček, které by chtěly zařadit do vět při popisu města. Prezentace projektů by měly proběhnout následný týden. Termín ústních prezentací ještě upřesníme. Celková váha známky z projektu je: 6.
  2. Navíc v úterý 21.3. si u dětí ze 4.A. a 4.C. vysbírám vyplněné sebehodnotící tabulky k Unitu 2 a vypracovaný pracovní list HW 16.
  3. Pokračujeme v Unitu 5 –věnujeme se četbě textu „Legoland“ v učebnici na str.32 a textům v učebnici na str.34-35. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
  4. Opakujeme si Unit 5 formou ústního zkoušení během tohoto týdne a příštího týdne: A) zakoupení lístku na dopravní prostředek, B) kladení otázek a pokynů v angličtině související s nasměřováním cesty (např. turn right, go straight on, apod), C) popis obrázku s použitím slovních vazeb „there is, there are, there isn’t, there aren’t any, there are lots of…, there aren‘t many…“.
  5. Věnujeme se skupinovému projektu „Měsíce v roce“.  
  6. 4.D. –v pátek 24.3. budou obě skupinky dětí na angličtinu spojeny.      

Přeji všem krásné jarní prázdniny.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*