Písmo Comenia Script a podpis žáka

Při debatě v rámci 2.rodičovské kavárny se vyskytly otázky ohledně písma Comenia Script ve spojitosti s podpisem žáků. Jak vyplývá z odpovědi MŠMT, nemá typ písma na hodnověrnost nebo uznatelnost podpisu žádný vliv:

Dobrý den,
k Vašemu dotazu týkajícímu se požadavku na podepisování dětí, Vám  po konzultaci  s právním odborem MŠMT sdělujeme:

Právní předpisy neupravují, co je třeba rozumět podpisem, ani nestanoví jeho formální náležitosti. Podpis je zpravidla součástí právního úkonu provedeného v písemné formě a je podmínkou jeho platnosti – podle ust. § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí, že písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou.

Není-li pojem „podpis“ v právních předpisech definován, je třeba přiřadit mu všeobecně uznávaný význam. Podpisem je proto třeba rozumět zejména ručně psané jméno a příjmení, popřípadě pouze příjmení (za podpis však může být považováno i ručně psané jméno či ručně psaný pseudonym, dle konkrétních okolností).

Podpis má vedle jiného zaručit identifikaci podepisující se osoby, neboť se vychází z předpokladu, že každý člověk se podepisuje specifickým, sobě vlastním způsobem. Tím je současně zaručena i pravost podepisovaného dokumentu. Z toho však vyplývá, že podoba dopisu nemůže být podepisujícímu se vnucena „zvenčí“, ale je třeba respektovat jeho osobitou formu, sklon písma, velikost písma i volbu stylu písma. Podpis tak může být učiněn standardním psacím písmem, tiskacím písmem, písmem Comenia Script nebo jiným (obecně nedefinovaným) stylem písma, podpis může být i nečitelný, vykazuje-li alespoň minimální znaky podpisu (z celkové podoby tahů by mělo být patrné, že se jedná o podpis).

Platí-li uvedená pravidla pro podpis coby náležitost právního úkonu, tím spíše musí být akceptovatelná u takových podpisů, které sice nejsou součástí právního úkonu, z nejrůznějších důvodů se však vyžadují, například pro identifikaci konkrétní osoby (což je i případ podpisu „držitele cestovního pasu“, jde-li o nezletilé dítě, které již umí psát).

S pozdravem
PaedDr. Marie Rauchová
oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*