AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 2.-6.10.,2017

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 2.-6.10. pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si slovíčka a učivo k Unitu 1.
  2. Zkoušíme odříkání zpaměti na známky „The Alphabet chant“, kterou najdete na webu: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_01/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs
  3. Procvičujeme si a zkoušíme na známky v angličtině hláskování slov a svého vlastního jména a příjmení. Děti by také měly umět písmenka anglické abecedy vyslovovat a psát při poslechu na přeskáčku.
  4. Zkoušíme na známky rozhovory ve dvojicích –základní pozdravy a rozloučení, představení se, kladení otázek a odpovědi na otázky (např. How old are you? Where are you from? How are you? How do you spell [your name, the word „Flossy“]?, What is your favourite magazine?, apod.)
  5. Povíme si o zájmenech „this“ vs. „that“.
  6. 4.A.,4.B.Projekt „The letters of the alphabet“ –děti přinesou, odprezentují a odevzdají vypracované projekty v pátek 6.10. Podrobnější informace o projektu a jeho hodnocení děti mají nalepené v A4 sešitech a vše k projektu jsme si vysvětlili ve škole.
  7. Portfolium: Děti mají svá portfolia u sebe, ale donesou je zpět do školy v úterý 3.10.
  8. Domácí příprava v průběhu školního roku: Doporučuji, aby si děti každý den opakovaly (ústně a písemně) slovíčka a slovní vazby ze všech probraných kapitol/unitů. Denně stačí alespoň 5 slovíček nebo slovních vazeb. Nyní dokončujeme Unit 1, ale to neznamená, že slovíčka a slovní vazby z Unitu 1 nebo ze 3.třídy děti mohou zapomenout. Nové učivo v následných kapitolách navazuje na učivo probrané v předchozích kapitolách a ročnících. Proto pravidelné opakování probraného učiva a zároveň nového učiva je důležité k celkovému osvojení učiva a k produktivnímu jazykovému rozvoji.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*