AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 6.-10.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Čtvrtletní hodnocení –Průběžné hodnocení za 1.čtvrtletí uzavřeme během tohoto týdne.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 6.-10.11. pracujeme na následujícím:

1.Pokračujeme v Unitu 2 –

4.A. Opakujeme si ústně a písemně čísla 0-100 a slovíčka ke členům rodiny, přivlatňovací zájmena „his“ a „her“, přivlastňovací pád (Polly’s socks –Pollyniny ponožky). Procvičujeme si rozhovory s použitím slovesa „to have got“ (mít). Např. „How many brothers or sisters have you got? I’ve got…. (Kolik bratrů nebo sester máš/mát? Mám….). She has got … (Ona má….). Popisujeme osoby na obrázku a něco o nich ústně a písemně. Rozlišujeme otázky „Who is…?“ a „How many…?“.

4.B. Procvičujeme si ústně a písemně čísla 0-100 a slovíčka ke členům rodiny, přivlatňovací zájmena „his“ a „her“, přivlastňovací pád (Polly’s socks –Pollyniny ponožky). Věnujeme se slovní zásobě (family –rodina, členové rodiny) –např. brother –bratr, sister –sestra, mum –maminka, …apod. a rozhovorům s použitím slovesa „to have got“ (mít). Popisujeme osoby na obrázku a něco o nich ústně a písemně.

2. 4.A. – Povíme si o projektu „Family tree“ vztahující se k Unitu 2. (4.B.-o projektu si povíme až příští týden).

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*