Anglický jazyk 3.B – Kloudová

Celý týden jsme opakovali barvy, naučili jsme se novou písničku Good Morning – v sešitě mají děti nalepený text. Můžete si ji poslechnout na you tube – viz odkaz:
Good Morning song
Procvičovali jsme vazbu This is my …. Toto je moje…. nbapř. This is my friend Tom. Toto je můj kamarád Tom. This is my desk. Toto je moje lavice.
Učíme se otázku What colour is…? Jakou barvu má … It´s blue. Je to modré.
Umíme se zeptat a říci, odkud jsem. Where are you from? I am from the Czech Republic.
Pracovní sešit – všichni by měli mít doplněno do str. 13 včetně.
Ve školním sešitě mají děti předepsaný vzor, jak budou od další lekce zapisovat slovní zásobu – je to vždy šest slovíček (základní slovní zásoba, kterou musí všichni umět říci i napsat!) v rámečku na začátku každé nové lekce – napíší si ho česky a pak anglicky.
V úterý 7.11. je termín na odvezdání týdenního úkolu.
V tomto týdnu budeme opakovat na souhrnný test za lekci 2 – příprava bude ve školním sešitě.
V testu budou otázky a odpovědi – např. How are you? I am fine, thanks. What´s your name? My name is… What is this? It is a book. Who is this? It is Jack. Can I borrow your rubber, please? Yes, hera you are. Thank you. Děti musí umět otázky přečíst a napsat odpověď celou větou.
Dále poslech a psaní čísel a psaní a rozpoznání barev.
Test budeme psát v pátek 10.11.
Klidný týden! MKloudová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*