13. 11. – 16. 11.

Pokračují konzultace.

Ve středu 15. 11. jedeme do divadla Minor na představení Libozvuky, prosím o vhodné oblečení i svačinu do batůžku či kabelky. Ráno část první hodiny budeme ve třídě číst, tedy psací potřeby s sebou.

Děkuji všem rodičům, kteří připravili své děti na dílničky ke sv. Martinovi a poslali kulaté krabičky.

Matematika–Plány cyklotras, Vzory v síti, hodiny, krokování, sčítání a odčítání do 30.
Při hodnocení: 3 razítka znamená 😊 2 razítka 😐 1razítko 😐 0 razítek ☹
D.Ú. 31/1- nezadala jsem minulý týden, tak tento týden, a 33/1.

Český jazyk– v učebnici: Věta, slovo, slovní význam. Antonyma a synonyma. Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Slovo, slabika, hláska, písmeno-Význam slabiky pro dělení slova – slabikování.
Pracovní sešit z Č. J – Hranice slov ve větě, Význam slov /opakování/ – slova mnohoznačná, Slovo, slabika, hláska – dělení slov. Dělení slov na konci řádku.
D.Ú. 26/4, 32/2 Napsaný diktát pošlu k opravě podvlnovkovaných vět, podepište, prosím.
Napíšeme přepis textu-zaměřeno na čárky, háčky, tečky a velká písmena.
Přečteme z čítanky pohádku O hloupém Honzovi, děti ji neznají.
Budeme nacvičovat více udržení pozornosti, např. při čtení.

Během tohoto roku mají děti uloženo přečíst:
2 knihy pohádek
1 knihu s dětským hrdinou
1 knihu se zvířecím hrdinou
Vypracují Čtenářský list a knihy budou prezentovat, přečtou krátkou ukázku.

První prezentace pohádkové knihy bude začátkem prosince.

Psaní–budeme si povídat o znovu o Arktidě. / Děti si mohou připravit povídání-referáty o tom, co tuto oblast charakterizuje.
V pondělí dokončíme zapsání v písance s. 8 – Eskymáci.
Na konec týdne je nachystán jižní pól, tedy Antarktida.

Člověk a jeho svět / Prvouka/- Domov, Etapy lidského života, Povinnosti členů rodiny.
Opravíme první část testíku z Ovoce, Zeleniny a Stromů. Dokončíme. Pošlu domů k nahlédnutí, prosím o podpis.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

6.11.-15.11. Konzultační hodiny
15.11. divadlo Minor – Libozvuky
28.11. Adventní dílny pro rodiče a děti 2. B v 17 hodin
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
8.12. Výlet do skanzenu v Přerově
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
18.12. divadlo Mlejn
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*