AJ 2.B (Otr)

Včera jsme opakovali slovní zásobu ústně i písemně. (Do školního sešitu jsme psali slovíčka v pořadí jako na obrázcích – ale jen jedno dítě mělo všechna slova napsaná správně.) Společně jsme pracovali s domácím úkolem – odpovídali na otázky typu Can tigers fly? Informace z tabulky jsme popisovali větami typu Dogs can run. / Snakes can´t fly. V učebnici jsme si prohlédli a četli mini knihu myšky Tiny a vysvětlili si, jak si doma knihu vyrobit. (Dětem v pondělí rozdám opravené školní sešity a PS – z něho mají domácí úkol.)

DÚ na pátek 24.11.: PS s.69 – 70 – vyrobit svoji mini knihu Animals! (vystřihnout, slepit, nakreslit, napsat) a cvičit její čtení + doplnit resty v PS + procvičovat slovní zásobu Playroom safari (je třeba umět slova i psát)

Na škole probíhají konzultační hodiny – pokud byste měli zájem o setkání, kontaktujte mě na monika.otrubova@fzs-chlupa.cz.

Ještě na závěr… Bohužel, několik dětí v pátek opět nebylo na hodinu angličtiny dostatečně připraveno – neměly pomůcky a vypracovaný úkol. Tyto děti nemohou během hodiny plně pracovat a znamená to omezení pro celou skupinu. Zapomínání dětem píšu do ŽK, úkoly pečlivě komentuji v PS. Pokud přípravu na školu děti ještě samy nezvládají, prosím, podpořte je. Budou schopni se v hodinách plnohodnotně zapojit, budu je moci pochválit, zažijí úspěch. Tím se jistě zvýší jejich chuť do učení angličtiny, a to pozitivně ovlivní práci celé skupiny.

Děkuji za spolupráci,

Monika Otrubová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*