4.C TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 5.1.208

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl.druhy, VS a slova příbuzná, předpony/předložky,podst.jm.(rod,číslo, pád)

– opakovací testík probraného učiva

Výběr cvičení: PS 4.tř.:str. 29-40, PS 3.tř. 67-81, PS VS, U:výběr cvičení ze str. 12-13, 29-31

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků (zápis za všední dny a za víkend)

– výběr nejlepšího 3. ČL

MATEMATIKA

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, šipkové grafy, Myslím si číslo…)

– geometrie: osová souměrnost, využití geodesek

– 10´- násobení/dělení/dělení se zbytkem

Výběr cvičení: PS str. 24-26; Poč. 3.r. str.: 51, Poč. 4.r.: str.19-21; U: str. 23-31,36

ČJS:

Přírodověda: Bezobratlí – prezentace plakátů (viz TDÚ do 4.1.)

– dokončení zápisů k jednotlivým skupinám bezobratlých

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 1.ČJS do 4.1.2018

Zadání: vypracovat dvě prezentace na téma BEZOBRATLÍ; vybrat si 1 zvíře ze dvou různých skupin, které byly prezentovány ve škole (Plži, Mlži, Pavoukovci, Kroužkovci, Hmyz-brouci, Hmyz-motýli, Hmyz-blanokřídlí) žijící v ČR. Kritéria: min. formát A4, název zvířete, do jaké skupiny patří, kde žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, obrázek s popisem těla, zajímavost/otázka pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentací.

2. ČJ-literatura do 21.1.2018

– vypracovat 4. čten. list; žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

15.1. – uzavření klasifikace za 1. pololetí

19.1. – beseda ve škole na téma: Býložravci (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč.hodina)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*