Týdenní plán 4.D na 3. – 5.1.

ČJ – procvičování učiva se zaměřením na pravopis v kořeni slova, určování mluv. kateg. u pod. jm. a sloves, hledání podmětu a přísudku ve větě, věta x souvětí

M – procvičování učiva se zaměřením na písemné dělení a pamětní dělení se zbytkem; rýsování čtverce, výpočet obvodu, převody jednotek délky a objemu

ČJS – st – ČR jako demokratický stát; čt – test – neživá příroda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*