5.A Týdenní plán 8.1. – 12. 1.

ČJ
*Písemná práce (vyjmenovaná slova, slovní druhy, stavba slova, pravopis koncovek podstatných jmen, skupiny bě x bje, mě x mně, vě x vje, zdvojené souhlásky ve slovech, stavba věty, koncovky v příčestí minulém, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, předpony s-, z-)
*Nové učivo – přídavná jména a jejich skloňování
PS (žlutý) str. 28 – 29, str. 45
Uč. str.51 – 56
Čtení: Vojtěch Steklač – společná četba na pokračování (využití knih ze školní knihovny)
Sloh: Výběr podstatných informací z textu

M
* Písemná práce (pamětné i písemné sčítání a odčítání, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, písemné dělení dvojciferným číslem, násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, závorky a přednost násobení i dělení před sčítáním a odčítáním, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce, zápis čísel vyšších než milion, převody jednotek délky, hmotnosti objemu a času, dělitelnost, názvy členů jednotlivých matematických operací, zápis zlomků desetinným číslem a naopak, slovní úlohy)
*Nové učivo- porovnávání desetinných čísel a jejich sčítání i odčítání
G: nové učivo – čtvercová síť a decimetr čtvereční
PS str. 28 – 29
Uč.str. 37 – 38

ČJS
*Dějepisná část – test (národní obrození, národní buditelé, revoluce 1848, vláda Františka Josefa I., rozvoj průmyslových odvětví, změny v životě lidí ve městech, vznik Rakousko-Uherska)
*Nové učivo: Česko-německé soužití
Uč. str. 35
Zeměpisná část – Německo (nesplněno v minulém týdnu z důvodu opakování učiva: Slovensko, Polsko)
Uč. str. 28 – 29, práce s mapou

*12. 1. Canisterapie – program bude probíhat v naší třídě v dopoledních hodinách. Pokud se žák nemůže z důvodu alergie na psí srst, popřípadě z jiného důvodu akce zúčastnit, prosím, dejte mi vědět, neboť je potřeba dítěti domluvit pobyt v náhradní třídě. Děkuji za spolupráci.

*17.1. Výuka studentek z PedF UK pod vedením jejich profesora – metody dramatické výchovy

*24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce, vstupné je 100 Kč. Děkuji rodičům, kteří již vstupné uhradili.

*15.2. a 1.3. Bruslení na zimním stadionu

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*