5.C Týdenní plán 3.1. – 5.1. 2018

ČJ
opakování probraného učiva
– vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, předpony z- a s-, skupiny bje-bě, pě, vje-vě, mě, mně, zdvojené souhlásky,slovní druhy, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a u sloves (osoba, číslo, čas a způsob), druhy přídavných jmen, určování podmětu a přísudku ve větě

M
opakování probraného učiva
– písemné sčítání a odčítání, písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, písemné dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování, převod zlomků na desetinná čísla a naopak, sčítání a odčítání desetinných čísel, zlomky – určení části celku, porovnávání čísel, převod jednotek délky, obsahu, hmotnosti a času

ČJS
– společenské změny od poloviny 18.století do poloviny 19.století – nástup kapitalismu

Akce:
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*