Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

8.1.-12.1.2018

Unit 3 – My world

Have got – tvoření vět v kladném i záporném tvaru – ústní i písemnou formou

Opakování slovní zásoby 1. a 2.lekce – ústní i písemnou formou – Příprava scénáře (podle zadání) – hraní před třídou

1.Scénka – A teacher and a student – Greetings, Instructions, Numbers 1-100,Nouns – singlular, plural

2.Scénka – „Meeting new friends“ – Name, Age, Family Members, Countries, Cities, Have got /Haven´t got, Has got/Hasn´t got

Tvoření otázek a krátkých odpovědí s použitím „Have got“

Příprava na miniprojekt:

Napsat 7 vět o sobě  – I have got….a 7 vět o další osobě He/She has got… a použitím příd.jm. Např. I have got a NEW bike. He has got an OLD car. apod.

Napsat 3 věty   „I haven´t got…“ a 3 věty   He/She hasn´t got…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*