5.A Týdenní plán 15.1. – 19.1.

ČJ
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Přídavná jména tvrdá a měkká -pravopis
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
PS (žlutý) str. 28 – 30
Uč. str.51 – 56
Čtení na pokračování
Sloh: Vyplnění přihlášky

M
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Sčítání a odčítání desetinných čísel
G: Ověření dovednosti – rovnoběžky, kolmice, trojúhelníková nerovnost, sestrojení trojúhelníku, čtverce, obdélníku a výpočet obvodu i obsahu těchto plošných útvarů
Nové učivo – obsah plošného geometrického útvaru x objem geometrického tělesa
PS str. 29 – 30
Uč.str. 38 – 39

ČJS
Dějepisná část:
Česko-německé soužití – zápis do sešitu, nové učivo – 1. světová válka
Uč. str. 35 – 37
Zeměpisná část:
Test – Slovensko, Polsko
Německo – sledování dokumentu, zápis základních informací do sešitu
Uč. str. 28 – 29
PS str. 42
Dvojice žáků měla možnost si v uplynulém týdnu vybrat jeden evropský stát, který bude v únoru prezentovat. Děti mají za úkol sbírat podklady pro tento projekt. Ve dnech 29.1. a 1.2.budou na něm pracovat ve škole. Ústní prezentace potom proběhne až po jarních prázdninách.

*16.1. Začátek klasifikace na 2. pololetí
Pololetní hodnocení žáka lze nalézt v papírové ŽK i v EŽK.

*17.1. Výuka studentek z PedF UK pod vedením jejich profesora – metody dramatické výchovy

*24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce, vstupné je 100 Kč. Děkuji rodičům, kteří již vstupné uhradili.

*15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Děkuji paní Kühpastové a její kolegyni za skvělé představení programu canisterapie a Ženíškovým za hygienické potřeby pro naši třídu.

Přeji všem hezký zbytek víkendu.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*