5. B M TP od 15. 1. do 19. 1. 2018

M – Nejdříve musím konstatovat, je mi to moc líto, že  za naši třídu nemohu nominovat nikoho na obvodní matematickou olympiádu (vzhledem k počtu odevzdaných úloh)!

Děti v úterý ponesou domů opravený test č. 10, který byl zaměřený na opakování          učiva (pořadí výpočtů, převody, slovní úlohy, zlomky, pyramida, písemné dělení se zkouškou, obvod čtverce a obdélníka). Byl známkován podle mírné stupnice, takže výsledek není tak špatný (12 jedniček, 6 dvojek, 4 trojky, 2 čtyřky), maximální počet bodů byl 52!                                                                                                                        Opakují se stále stejné chyby, čtení bez porozumění, odpovědi nevycházejí z dané otázky, chyby v násobilce, v odčítání, převody, převádění desetinných čísel na zlomky a obráceně (na to se zaměříme)!

V tomto týdnu začneme s kap. Objem, povrch – žáci by se měli naučit rozlišovat a zapisovat jednotky obsahu a objemu, orientovat se v nákresu, podle kterého sestrojí/vymodelují tělesa a jejich sítě.

Hodnocená práce(St): Pololetní práce (společná pro všechny 5. třídy, bude                                                        hodnocena podle přísné stupnice)                                          (pořadí výpočtů, písemné odčítání, násobení, zaokrouhlování na 100, 1000, 10 000, 100 000, převody jednotek délky, hmotnosti, času, názvy matemat. operací (součet, dělenec, …), slovní úlohy, převod desetin. čísel na zlomky a obráceně, násobení a dělení 100, 1000, 16 000 : 800 =)

DÚ č. I (Čt): PS str. 28/ cv. 6, 7, str. 29/ cv. 9                                                                      Od tohoto DÚ se budou všechny započítávat do 2. pololetí!         

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*