4.C TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl.druhy, vyjm.slova a slova příbuzná, skupiny bě/bje, vě/vje, předpony a předložky, podst. jména (rod, číslo, pád)

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-40, PS 3.tř. 71-81, U: výběr cvičení ze str. 15-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih

– čtenářská dílna na téma: Komiks

– pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie z ČJS

– TDÚ: do 22.1. donést 4.ČL, žánr dle vlastního výběru

MATEMATIKA

– krokování (pokyn čelem vzad) – nové učivo

– číselná řada 0-10 000

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“) včetně zkoušky a slovní úlohy (opakování)

– rovnice (opakování) a nové zvíře dědy Lesoně (kráva=10 bodů)

– geometrie: osová souměrnost, geodesky

– testík: dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky

Výběr cvičení:PS str. 25-28;Poč.3.r. str.51, Poč.4.r.:str.9-15;19-21;U: str.26-27,36,40-41

ČJS: Přírodověda: Obratlovci – základní rozdělení

Dějiny ČR: opakování učiva ze 3. třídy, časová osa

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: do 19.2.2018 vypracovat 5. čten.list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

26.1. – 2. kolo prez.voleb ve FZŠ, ukončení vyučování 4.tříd v 11h40

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč. hodina)

1.2. – výstava Od nitě ke košili (Dům U zlatého prstenu), 50 Kč/dítě

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 9.2. – jarní prázdniny Prahy 1-5

16.2. – beseda ve škole na téma: Šelmy (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*