5.B – přihlášky na víceletá gymnázia

Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že je nutné nahlásit adresu a název školy, o  kterou máte zájem /víceleté gymnázium/, do tohoto úterý 21.2. Na tento den /17 hodin/ je také plánováno setkání vedení školy s rodiči dětí, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

Vlaďka Strculová Procházková

Postup:
1. Žák odevzdá výchovným poradkyním (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová) název a adresu škol, kde se chce ucházet o přijetí, dostatečně před termínem podání přihlášek (lze poslat lístek po dítěti nebo mail : charvatova@fzs-chupa.cz  nebo andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz )
2. Škola vytiskne přihlášku, potvrdí ji a předá žáku/zákonnému zástupci. Vzhledem k tomu, že osobní údaje na přihlášce tiskne škola ze školního evidenčního programu, je třeba zkontrolovat údaje, které jsou v něm zapsány – na začátku šk. roku dostali rodiče k podpisu správnost údajů na třídních schůzkách, před podáváním přihlášek všichni žáci 9. ročníku dostanou cvičné přihlášky v rámci předmětu PČ (volba povolání) ještě jednou. Rodiče žáků z 5. a 7. tříd, kteří se budou ucházet o přijetí na víceletá gymnázia, si mohou kontrolu vyžádat u výchovných poradkyň – prosíme věnujte údajům dostatečnou pozornost!
4. Zákonní zástupci si ve škole vyzvednou zápisový lístek, který je třeba odevzdat na škole, kam bude dítě případně přijato, a to na schůzce 20.2. 2018 v 17:00, v případě, že v tomto termínu nemůžete, dojednejte si prosím jiný s výchovnými poradkyněmi.
3. Žák/Zák. zástupce žáka odevzdá přihlášku na zvolených školách ve stanoveném termínu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*