Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Celý týden opakujeme číslovky do dvaceti (většina dětí umí říkat do 100), do 20 je všichni musí zvládnout správně i napsat. Procvičujeme všechny otázky z přehledu učiva za 1. pololetí, který mají děti v portfoliu. Děti by si měly otázky a odpovědi číst nahlas a stále se k nim vracet. Tento přehled jim také má pomoci vyplnit pracovní list (i příp. další domácí úkoly) – týdenní DÚ – termín odevzdání je v úterý 27.2.
Hodně dětí je nemocných, proto jsme neprobírali nic nového – pouze slovní zásobu Unit 5 At the park, číslovky do 20 (jsou v přehledu učiva) a nově v této lekci vazbu I have got (já mám) – I haven´t got (já nemám) – Have you got ….? Máš …? Yes, I have (Ano, mám) – No, I haven´t (Ne, nemám).
I have got one brother and two sisters. Já mám jednoho bratra a dvě sestry.
I haven´t got (I have not got) a skateboard. Já nemám skateboard.
Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka?
Yes, I have. – No, I haven´t.
Krásný víkend. MKloudová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*