Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Celý týden jsme se připravovali na souhrnný test Unit 5 – děti mají ve svém portfoliu pracovní list, podle kterého si mohou na test procvičovat – číslovky do 20, správné odpovědi na otázky . Have you got …..? Do you like …? Is it a ….? Is your ….?
Can you ….? Dále bude v testu doplňování výrazů do textu (podobně jako je v pracovním sešitě v každé lekci email pro Grega a podobné doplňování je také v pracovním listě). Důležité je umět rozlišit větu oznamovací kladnou a zápornou: I have got … Já mám – I haven´t got…. Já nemám / větu tázací: Have you got ….?
Souhrnný test Unit 5 budeme ve všech třídách psát v úterý 13.3.
Ve 3.D jsme dnes začali Unit 6 – popis mého pokoje – In my room there is (v mém pokoji je ….. jednot.č.) / In my room there are……(v mém pokoji jsou ……množ. č.) Např. In my room there is a bunkbed, a table, a blue carpet on the floor, there are pictures on the wall. There is a computer on the table, there are toys in the box…. V mém pokoji je palanda, stůl, na zemi je modrý koberec a na zdi jsou obrázky. Na stole je počítač a v krabici jsou hračky…….
Krásný víkend:-) MKloudová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*