AJ 4.C (Otr)

Plán na týden od 12.3.:

Práce s pracovními listy, kontrola opravy minitestů.

ST – Souhrnný test Unit 3.

Zhodnocení souhrnného testu.

4.lekce – slovní zásoba – zvířata v ZOO. Jednotné x množné číslo.

DÚ na úterý 13.3.: doplnění restů v AB, oprava minitestů

Toto je učivo, kterému se věnujeme. Objevilo se v minitestech a bude i v souhrnném testu. Vazby: I like pears. x He/She likes apples. – I don´t like bread. x He/She doesn´t like rice. Určování času: It´s two o´clock. (Jsou dvě hodiny.) / It´s quarter past four. (Je čtvrt na pět.) / It´s half past seven. (Je půl osmé.) / It´s quarter to eleven. (Je tři čtvrtě na jedenáct.) Slovní zásoba: jídlo, ovoce, nápoje, názvy denních jídel (breakfast, lunch, dinner). Příběh s popleteným číšníkem (učebnice s.19, pracovní sešit s.22). Vazby: have got some grapes. x He/She has got some juice. –  I haven´t got any cakes. x He/She hasn´t got any cheese. Konverzační otázky a odpovědi: How old is your dad? He is forty-five years old. What is your favourite colour? My favourite colour is green atd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*