Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/19 – informace včetně kritérií a přihlášky

plakátZápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 bude 12. a 13. dubna 2018
Škola bude otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.
Na pořadí, ve kterém děti zapisujeme, nezáleží. Není třeba se objednávat.

Další informace:

Přihláška – jde o dokument, který dostanete ve škole, pokud si ho přejete vyplnit již doma, prosíme, vytiskněte si všechny 4 strany (ve škole tiskneme na dvojstranu formátu A3). Přímo u zápisu je čas na vyplnění žádosti, tisknout ji doma předem není povinné ani nutné.

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2011 a 31. 8. 2012 v doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup: Děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012 přinesou k zápisu doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Děti narozené 1. 1. 2013 -30. 6. 2013 – doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře. Potvrzení je třeba doložit u zápisu nebo nejpozději do konce dubna!

Pokud chcete žádat o odklad, je dobré přinést s sebou již k zápisu oba dva potřebné doklady:
1. doporučení ped.-psychologické poradny nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).
Pokud obě doporučení ještě nemáte, je třeba je doložit u zápisu nebo nejpozději do 30. 4. 2018.

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice
Upozorňujeme, že je při zápisu nutné doložit trvalé bydliště žáka, zpravidla tedy rodičů/zákonných zástupců.

Pokud nebudeme moci všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, budeme postupovat podle kritérií doporučených zřizovatelem (MČ Praha 13) a odvolacím orgánem (MHMP).

Zřizovatelem doporučená kritéria pro zápisy do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2018/2019:

 1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  Školský obvod ZŠ:ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách (přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
  2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  3. Kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
  4. Kritérium: uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
  5. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  6. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
  7. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  8. Kritérium: ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Téma letošního zápisu je ještě tajemstvím, můžeme však prozradit, že půjde jako vždy o cestu školou, na které čekají děti zábavné úkoly. Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky 1. stupně a vedení školy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*