Projekt PRIMAS Praha 13

primas_plakatProjekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií.
http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, zaměřeného na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a na zavádění multikulturní výchovy (MKV) v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Konference PRIMAS 2019

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.