Kroužky 2018

Každý rok nabízí škola množství kroužků. Ty, které najdete v přehledu dle dní, vedou učitelé z naší školy. Kromě nich nabízíme ještě aktivity organizované různými subjekty, které pouze využívají naše prostory. S dotazy k těmto kroužkům se proto, prosím, obracejte přímo na vedoucí/ organizátory.

Na kroužky organizované školou se přihlašuje pomocí ŠKOLNÍ PŘIHLÁŠKY 

NEPLAŤTE KROUŽKY DŘÍV, NEŽ VÁM UČITEL POTVRDÍ, ŽE JE VAŠE DÍTĚ PŘIJATO (bude Vás kontaktovat mailem). Kroužek poté zaplaťte, ale nejpozději do 2. hodiny, jinak bude dítě vyškrtnuto.

Kroužky budou otevřeny v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců. Informaci o přijetí/ nepřijetí dle pořadí přihlášek Vám sdělí vedoucí kroužku mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce. Přihlášky na kroužky odevzdávejte co nejdříve vedoucím kroužků, třídním učitelům nebo v kanceláři školy.

PLATBA – prosíme, NEPLAŤTE KROUŽKY DŘÍVE, NEŽ VÁM LEKTOR POTVRDÍ PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE!!!

CENA za kroužky s dotací 1 hod/ týdně: 650,- Kč za pololetí
(pokud jde tedy o kroužek s dvouhodinovou dotací, platí se 2×650 tj. 1300,- Kč za pololetí). Flétny, Sportovní klub a Florbal 800,- Kč, jazykové kroužky 1000,- Kč (počet dětí je nižší). Konkrétní částky jsou uvedeny v Přehledu kroužků.
Platit je možno přímo lektorovi na 1. hodině nebo převodem na účet č. 0130 481 359/0800 +variabilní symbol žáka (je v žákovské knížce), do poznámek je nutno uvést název kroužku a jméno dítěte a doklad o převodu předložit lektorovi na 1. hodině. Dotazy ohledně plateb: jana.mrnova@fzs-chlupa.cz.

SEZNAM školních KROUŽKŮ_2018_19 – děti v 1.třídě dostanou 1. školní den domů, žáci 2.-9. roč jej mají k dispozici na třídní nástěnce a přehled najdete i na centrální nástěnce ve vestibulu školy.

Přehled kroužků

A. kROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU – ANOTACE (na tyto kroužky použijte přihlášku na školní kroužky)

Kroužek Základy ručních prací je již naplněn.

B.KROUŽKY JINÝCH ORGANIZACÍ – ANOTACE (PŘIHLAŠUJTE SE PODLE INSTRUKCÍ V ANOTACI)

Sledujte nástěnku ve vstupní hale a zpravodaj pro rodiče na webu, kde najdete další informace, umístění kroužků externích organizací….a naplnění kapacity kroužků (pokud se kroužek naplní, přihlašování se zastaví).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*