Týdenní plán 5.D na 17. – 21.9.

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků -pravopis po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, stavba slova, vzory pod.jm.; DDÚ – 1.ČTL – do 27.9.

M – procvičování násobilky, násobení jednocif. a dvojcif.č., písemné sč., využití komutativnosti a asociativnosti při počítání; slovní úlohy; pojmy přímka, polopřímka, úsečka, měření, kruh, kružnice, orientace ve čtvercové síti

ČJS – nížiny a hlavní řeky Evropy, skupinová práce na zadaném evropském státě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*