3.D Týdenní plán od 17.9. do 21.9.

18.9. v 17 h: Třídní schůzka. Kromě dalšího budeme mluvit o hodnocení a elektronické žákovské knížce. Potřebujeme 2 dobrovolníky, kteří by naši třídu zastupovali v Radě rodičů. Prosím rozmyslete si, kdo byste měl zájem.

Český jazyk: Stále opakujeme učivo z 2.ročníku: abecedu, druhy hlásek, psaní ů-ú, psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, slova s dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě. PS s. 5-7. Učebnice s. 8-11.

Matematika: Je třeba, aby si děti doma pravidelně procvičovaly malou násobilku 2-5 (včetně dělení) a také pamětné sčítání a odčítání do 100.
Tento týden se budeme kromě násobilky (ukážeme si i násobilku 6) věnovat opakování obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, staveb z krychlí. Učebnice s. 8-9. PS s. 7-9.

Člověk a jeho svět: Opakujeme učivo historie z 2.ročníku. Tento týden budeme opakovat, co jsme se naučili o starých Slovanech a pověstech. PS s.8,9.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*