5.C TÝDENNÍ PLÁN 17.9. – 21.9.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem, stavba souvětí, aj.)

– nové: řeč přímá a nepřímá

– diktát z učiva 4. třídy

PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-8; U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková), podvojný deník

– prezentace prázdninových ČL a výběr nejlepšího ČL

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (písemné +/-/./, násobení a dělení, slovní úlohy, různá matem. prostředí, aj.)

– 10´z učiva 4.třídy

ČJS

– přírodověda: dokončení herbářů a informace k jednotlivým bylinám

– historie: život ve středověku (doba Karla IV.,Husité),celodenní výlet do K.Hory

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Kdo jsem já (vlny, tuš, anilinové barvy)

ICT: WORD opakování informací ze 4. třídy

INTERNET: vyhledávání informací o Kutné Hoře dle zadaných kritérií

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA

Kritéria: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

PLÁNOVANÉ AKCE

18.9.   Třídní schůzka v 5.C od 17h

19.9.   Podzimní běh 5. tříd v okolí školy (nádrž Asuán)
20.9.   Celodenní výlet do Kutné hory (viz minulý mail)

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)
5.10.   Ovečky na Vidouli (děti mohou přinést suché pečivo, cena: 50 Kč/os.)

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5.r. ve spolupráci s oddílem orientačního běhu,                  cena: 10 Kč/os.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*