TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 19.11.-23.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva (skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem); klíčová slova v textu; konflikt a jak ho řešit

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.15-19, PS BD modrý: str.19-20; U: str. 29-35

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.2018 vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

MATEMATIKA

– nové učivo: rýsování trojúhelníku, úhly a jejich označení,

– geotestík: rýsování čtverce, obdélníku a výpočet jejich obvodu a obsahu

– opakování učiva ze 4. třídy (krokování, stavby z kostek, aj.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 11-11, U: str.11-15, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: nástup Habsburkům na český trůn

– EVROPA: poloostrovy Evropy, moře a zálivy, pohoří a nížiny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: kresba pastely  (Výtvarný projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku)

ICT: PowerPoint: důležitá pravidla prezentace, kontrola prezentace o E.Kolbenovi (text, animace, přechody)                                                          

PLÁNOVANÉ AKCE

19.11. – 26.11. Konzultační hodiny v 5.C

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

30.11. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

21.12.  Vánoční setkání v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  Pololetní prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*