TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 10.12.-14.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– dokončení: přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký; opakování učiva: zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.21, 36-39 PS BD modrý: str.12-14, 19-21; U:str. 34-37, 62-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (2,3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12. vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: dělení 2-ciferným číslem (úvod); jednotky hmotnosti a jejich převod; síť kvádru ve čtvercové síti a model 3D, práce se stovkovou tabulkou

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.12,16-19 U: str.16-17, 20-26 Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS: EVROPA: pohoří a nížiny, moře a zálivy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Ježíškova vnoučata: výroba přání pro seniory (akce Č. rozhlasu)

ICT

V době ICT prevence na téma: Kyberprostor a nebezpečí na síti

Dokončení hodnocení prezentací o E.Kolbenovi (text, animace, přechody)                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*