Týdenní plán 5.B 14. – 18.1. 2019

ČJ
pololetní testík
mluvnice: přídavná jména (tvrdá x měkká), čárky ve větách (spojovací výrazy, souvětí,..)
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole
divadlo: Nebezpečná komédia

M
pololetní testík
aritmetika
– opakování probraného učiva na testík (zlomky, desetinná čísla, písemné početní operace +,-,x,:), slovní úlohy
geometrie
– rýsování přímek, úseček, kružnic (pátek, je nutné mít kružítko!)

ČJS
vlastivěda
– prezentace úterý – Portugalsko, Španělsko
– prezentace čtvrtek – Itálie, Řecko

TDÚ
5.2. čtenářské bingo
18.2. třídní kolo básniček (hned pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

DDÚ
kvíz – odevzdat 18.1.
Jezero Como
1. V jakém státě se přírodní památka nachází?
2. Jak zní jeho název v italštině?
3. Jak jsou cca vysoké kopce v okolí jezera?
4. Co můžeme vidět v létě na vrcholcích hor?
5. Co vše najdeme v uličkách městečka?
6. Jaká je největší hloubka jezera?
7. Jaká je nadmořská výška jezera?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 18.1.

pokusy – odevzdat 18.1. (pracovní list ve třídě)

Akce
16.1. divadlo Gong (Ne)bezpečná (ko)média (mediální výchova)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod v 7:50 od školy
20.1. uzavření pololetních známek
29.1. (od 17 hod) den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče
31.1. předávání vysvědčení, překvapení
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po první vyučovací hodině, návrat na oběd
1.2. pololetní prázdniny
5.2. schůzka (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*