TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 14.1. -18.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: ktg podst.jmen a ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky a výjimky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký, vzorce souvětí, atd.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové učivo: předpona s- a z-

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 24-25, 39, 45 U: str. 38-41, 60-67, PS BD: str.15-18

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4,5)

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); volné psaní: návštěva divadelního představení (Ne)bezpečná (Ko)média

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 21.1. vypracovat: 

3. čten. list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

1. kulturní list za 1. pololetí (zápis z návštěvy divadla, výstavy, koncertu, muzea, výstavy, dílny…)

MATEMATIKA

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:/, dělení 2-ciferným číslem, zlomky, jednotky délky, času a hmotnosti a jejich převody, římské číslice, slovní úlohy a různá matematická prostředí (šipk.grafy, pyramidy, aj.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové: mnohoúhelníky

Výběr cvičení: PS 5.tř.:str.20-22 U:str.26-31, Poč.4.tř.:str.51-57, Poč.5.tř.:str.8-14,19-20

ČJS: EVROPA: vodstvo – sladké vody (řeky, jezera, přehrady, povodí a úmoří)

Evropská unie: souhrn z informací z návštěvy Evropského domu

HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

VV projekt: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku:

Kresba tužkou – abstraktní obrazce

ICT: internet – vyhledání pražského a meziměstského spojení dle zadání v PL (dokončení); procvičování učiva M, ČJ, ČJS-Evropa na www.umimefakta.cz

PLÁNOVANÉ AKCE

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong, 90 Kč/os.

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*