Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 4. – 5.4. 2019

Ředitelství FZŠ profesora Otokara Chlupa otvírá pro školní rok 2019/2020 čtyři první třídy s kapacitou 4 x 24 žáků, tj. celkem 96 žáků. 
Pokud nebudeme moci všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, budeme postupovat podle kritérií zveřejněných na školním webu od 1.9. 2018 a prezentovaných na Dni otevřených dveří 22.1. 2019.

Zápis do 1. tříd se bude konat  ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodina a v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hod.. Na pořadí, ve kterém děti zapisujeme, nezáleží. Můžete přijít, kdy se Vám to hodí, a není třeba se objednávat.

Kriteria a další informace:

Kritéria pro zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020:

 • Kritérium 1:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců v místě pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  Školský obvod ZŠ: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách(přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 • Kritérium 2:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 • Kritérium 3:ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu
 • Kritérium 4:uchazeč s trvalým pobytem (u cizinců s místem pobytu) v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
 • Kritérium 5:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 • Kritérium 6:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy
 • Kritérium 7:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 • Kritérium 8:ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Další informace:
Žádost o přijetí 2019-2020Žádost o odklad 2019-2020
Žádosti budou k dispozici ve škole. Pokud si je přejete vyplnit již doma, vytiskněte si a přineste s sebou. Přímo u zápisu je ale čas na vyplnění žádosti, tisknout ji doma předem není povinné ani nutné.

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013 v doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup:

 • Děti narozené 9. 2013 – 31. 12. 2013 přinesou k zápisu doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciálně pedagogické centrum).
 • Děti narozené 1. 2014 – 30. 6. 2014 přinesou doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.

Potvrzení je třeba doložit u zápisu nebo nejpozději do 30.dubna 2019.

Pokud chcete žádat o odklad, je dobré přinést s sebou již k zápisu oba dva potřebné doklady:
1. doporučení PPP nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Pokud obě doporučení ještě nemáte, je třeba je doložit u zápisu nebo nejpozději do 30. 4. 2019.

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice
Upozorňujeme, že je při zápisu nutné doložit trvalý pobyt žáka (u cizinců pobyt žáka), zpravidla doložením trvalého pobytu rodičů/zákonných zástupců. Bydliště lze doložit občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

Postup při přihlášení k trvalému pobytu: https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx
Výpis údajů z evidence obyvatel: https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

20.2. 2019 PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Příjímání žáků – sekce školního webu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*