5.C TÝDENNÍ PLÁN 8.4. – 12.4. 2019

ČESKÝ JAZYK

– zájmena – rozdělení a určování

– čtvrtletní test

– opakování učiva: podmět všeobecný/několikanásobný/nevyjádřený, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; koncovky příd.jmen, vyjm.slova, ktg podst.jmen a sloves, sl. druhy, základní sklad. dvojice, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS I.: str. 42,44 PS II.: 20-24 U: str. 60-64, 111-115 PS BD: str.26-27

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,14); čtení z deníků páťáka

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat:  2.kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– objem, povrch – úvod (zmapování informací, modelování ve 3D)

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

– čtvrtletní test

Výběr cvičení:PS I str.29-32;PS II str.19,23-26;U:str.36-43,48-51,76-83 Poč.:str.41,52-55

ČJS:

EVROPA: Západní Evropa –  vypracování prac.listu

v době ČJS preventivní program na téma: Partnerství, vztahy a sexualita

HV: zopakování názvů not, notová osnova, houslový klíč

ICT: Excel – dokončení tvorby tabulky o střední Evropě

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4. – program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

12.6.  od 9h30 – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. od 9h30 – představení Demokracie, divadlo Minor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*