5.C TÝDENNÍ PLÁN 27.5. – 31.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: příslovce a spojky

– opakování učiva: zájmena, číslovky – rozdělení, skloňování, předložky z/s, předpona z-/s-, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 13-19, 23-26 U: str.100-107 PS BD: str.26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten. listů dle rozpisu (21,22,23); čtení z deníků páťáka

MATEMATIKA

– NOVÉ: úhly – rozdělení, měření

– desetinné číslo, zlomek, násobení a dělení desetinných čísel

– konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

– převody jednotek délky, obsahu, jednotky objemu (1dm3 = 1l)

– opakování probraného učiva: obvod/obsah čtverce a obdélníku, zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matem.prostředí

Výběr cvičení: PS II str. 5-6,20-22, 26-27 U:str.52-55,72-75, 80-83 Poč.:str.33-36, 50-51

ČJS

HISTORIE: Růst tovární výroby v 19. století; Češi a Němci

EVROPA: severní Evropa- kontrola a dokončení PL, TDÚ:

TDÚ do 30.5.: vypracovat PL k východní Evropě (atlas, encyklopedie, internet), společná kontrola PL

ICT – projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – kontrola prezentací

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: výroba kulis pro divadlo 5.C

PLÁNOVANÉ AKCE

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

4.6. – focení tříd

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor

13.6. – kino Aero: návštěva projekce animovaných filmů dětí 2.stupně (ve spolupráci se spol.Metaculture a ÚMPOD)

19.6. – představení „Demokracie“, divadlo Minor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*