4. A Týdenní plán 10. – 14. 6. 2019

ČJ – podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, podmět RS, RŽ, RM. Opakování a procvičování učiva – v úterý píšeme závěrečný test (vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, slovní druhy, určování podst. jmen – pád, číslo, rod, vzor, určování sloves – osoba, číslo, čas, časování sloves). Nácvik divadelního představení.

M – opakování a procvičování učiva – ve středu píšeme závěrečnou práci (písemné sčít. a odčít., násobení, dělení jednocifer. dělitelem, zlomky, převody jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000, aritmetický průměr, slovní úlohy. Práce s daty, statistika. G – geometrické konstrukce.

ČJS – Práce s mapou, chráněná území. Součásti neživé přírody.

18. 6. – divadelní představení pro žáky.
19. 6. – divadelní představení pro rodiče (v 17.00 hod.)
20. 6. – výlet do Mníšku pod Brdy – prohlídka zámku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*