Kavárna pro rodiče

Rozvoj demokratického myšlení v Hejného matematice

Besedy se uskuteční ve středu 16.10. od 17.00 pro rodiče žáků 8. ročníků a ve středu 6.11. od 17.00 pro rodiče žáků 6. a 7. ročníků.

Přihlašovat se bude možné pomocí online přihlášky, kterou vám zašlou třídní učitelé.

Hejného matematika nejsou jen čísla a mechanické početní operace. Je v ní velmi důležitá vzájemná komunikace mezi dětmi, spolupráce nebo aktivní naslouchání. Žáci se učí respektovat, že existuje více správných cest, které vedou k závěru. Učí se tolerovat nejednoznačné nebo řeší protichůdné interpretace. K tomu používají konkrétní matematická prostředí.

Jeden z principů Hejného matematiky říká: „Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují ve skupinkách, po dvojicích nebo i samostatně. Každý žák je tak schopen říci, jak k výsledku došel, a umí to vysvětlit i druhým. Výsledek se rodí na základě spolupráce. Učitel zde není konečnou autoritou, která jen řekne, kde je pravda – a otočí se další list učebnice. Žáci si budují vlastní plnohodnotný poznatek, o kterém neustále přemýšlí.”

Rádi bychom vás pozvali na besedu o principech a metodách Hejného matematiky. Besedovat budou paní učitelky naší školy, paní učitelka Dědourková, Kráčmarová a Pevná, spolu s nimi bude přítomen lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku v ČR, a zároveň učitel základní školy, Miroslav Kučera.

Akce je hrazena z prostředků na realizaci projektu: OPPPR_49_FZŠ prof. Otokara Chlupa, Reg. č. projektu: Z.07.4.68/0.0/18_066/0001407

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*